image

Konverze kapacity

Zákazník mající existující nekoordinovanou přepravní kapacitu na základě smlouvy uzavřené před 1. listopadem 2015 má možnost konvertovat tuto již zasmluvněnou kapacitu na kapacitu koordinovanou. Ke konverzi dochází na základě podané žádosti zákazníka a jeho úspěšné rezervace nové koordinované kapacity v aukci.

Služba je v souladu s článkem 21 NC CAM nabízena pro roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacity. 

Postup konverze kapacity

Uživatel soustavy podává Žádost o konverzi přepravní kapacity v písemné formě v českém nebo anglickém jazyce, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem příslušné aukce přepravní kapacity.

Vyplněnou a podepsanou Žádost o konverzi přepravní kapacity je nutné zaslat e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz a následně na adresu:

Obchodní oddělení
NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4
Česká republika

Jestliže Uživatel soustavy v aukci přepravní kapacity uspěje, má právo požádat NET4GAS o konverzi celé nebo části nekoordinované přepravní kapacity, a to nejpozději do 24 hodin od ukončení příslušné aukce.

NET4GAS provede konverzi přepravní kapacity do 24 hodin od obdržení Žádosti o konverzi přepravní kapacity.

Podmínky konverze kapacity jsou stanoveny v oddíle E, článku 20 Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Užitečné odkazy

Ke stažení