image

Přírůstková kapacita 2023

Dokončení procesu přírůstkové kapacity 2023

Společnost NET4GAS informuje, že v rámci procesu nezávazného posouzení poptávky po kapacitě na hranicích mezi Českou republikou a sousedními obchodními zónami, provedeného podle národní legislativy během července a srpna 2023, neobdržel NET4GAS žádnou indikativní poptávku po přírůstkové kapacitě na žádné hranici.

Tímto je proces posouzení poptávky po inkrementální kapacitě v roce 2023 považován za dokončený.

Zahájení procesu přírůstkové kapacity 2023

V souladu s národní legislativou NET4GAS nabízí uživatelům soustavy možnost předložit v rámci procesu přírůstkové kapacity (2023) nezávazné indikativní poptávky počínaje 3. červencem 2023. Cílem tohoto procesu je kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě.

Uživatelé soustavy mohou předložit své nezávazné indikativní poptávky po přírůstkové kapacitě nejpozději do 28. srpna 2023.

Formulář ke stažení zde.