image

Přírůstková kapacita 2019

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Návrh projektu byl připraven ve spolupráci s rakouským operátorem přepravní soustavy společností Grid Connect Austria (GCA). Konečná verze rakouské části návrhu projektu bude předložena rakouskému národnímu regulačnímu orgánu později, a to v souladu s harmonogramem společnosti GCA.

Žádost pro ERÚ obsahuje dokumenty uvedené níže:

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s rakouským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.

_________________

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS ve spolupráci se společností Gaz-System Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Žádost obsahuje dokumenty uvedené níže.

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s polským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.

Ukončení veřejné konzultace

Společnost NET4GAS společně s příslušnými sousedními provozovateli přepravních soustav uskutečnila od 14. ledna 2020 do 14. února 2020 veřejnou konzultaci pro projekty přírůstkové kapacity na rakouské a polské hranici. Společnost NET4GAS obdržela od trhu jednu reakci k projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Příslušný dokument naleznete pod tímto článkem. Společnost NET4GAS neobdržela žádné komentáře k projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem.

Veřejná konzultace projektů přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 27 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, spouští společnost NET4GAS ve spolupráci se společnostmi Gas Connect Austria a Gaz-System veřejné konzultace projektů přírůstkové kapacity na hranicích mezi Českou republikou a Rakouskem, respektive Polskem. (Konzultační dokumenty jsou připojeny níže.)

Oba projekty přírůstkové kapacity byly připraveny během tzv. „fáze návrhu“ zahájené 21. října 2019 na základě nezávazných indikací poptávky, které obdrželi výše zmínění operátoři přepravních sítí z trhu během procesu posouzení tržní poptávky. (Pod článkem níže jsou připojeny zprávy o posouzení tržní poptávky.)

Uživatelé sítě mohou zasílat své komentáře k přiloženým konzultačním dokumentům. Aukce přírůstkové kapacity je plánována na červenec 2021 jako součást roční aukce kapacit.

Veškeré komentáře je možné zasílat na capacitybooking@net4gas.cz, a to do 14 února 2020, včetně.

Zprávy o posouzení tržní poptávky (MDAR)

V souladu s NC CAM (článkem 26) poskytl NET4GAS společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit nezávazné indikativní poptávky s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě.

Na základě poptávky ze strany uživatelů sítě připravili operátoři přepravních sítí společné zprávy o vyhodnocení poptávky hodnotící případnou potřebu přírůstkové kapacity a udávající, zda bude či nebude příslušný projekt pro přírůstkovou kapacitu v roce 2019 zahájen.

Provozovatelé přepravních soustav na každé straně hranice vstupně – výstupního systému v souladu s NC CAM nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v roce 2021 vypracují další společné zprávy o posouzení tržní poptávky.

Ke stažení: Zprávy o posouzení tržní poptávky z roku 2019