image

Přírůstková kapacita 2019

V souladu s NC CAM (článkem 26) poskytl NET4GAS společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit nezávazné indikativní poptávky s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě.

Na základě poptávky ze strany uživatelů sítě připravili operátoři přepravních sítí společné zprávy o vyhodnocení poptávky hodnotící případnou potřebu přírůstkové kapacity a udávající, zda bude či nebude příslušný projekt pro přírůstkovou kapacitu v roce 2019 zahájen.

Provozovatelé přepravních soustav na každé straně hranice vstupně – výstupního systému v souladu s NC CAM nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v roce 2021 vypracují další společné zprávy o posouzení tržní poptávky.

Ke stažení: Zprávy o posouzení tržní poptávky z roku 2019