image

Přírůstková kapacita 2019

NET4GAS oznamuje, že letošní proces pro přírůstkovou kapacitu byl zahájen 1. července 2019, a to v souladu s Nařízením (EU) 2017/459 (Kapitola 5) ustavujícím kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity (CAM NC). Toto nařízení stanovuje hlavní kroky pro provedení procesu přírůstkové kapacity.

Osm týdnů od zahájení procesu přírůstkové kapacity (nejpozději však 26. srpna 2019) musejí uživatelé sítě (zájemci) podat dotčeným operátorům přepravní sítí nezávaznou indikativní poptávku po přírůstkové kapacitě. Formulář pro zaslání nezávazné indikativní poptávky je dostupný níže ke stažení.

Na základě poptávky ze strany uživatelů sítě, připraví operátoři přepravních sítí zprávy o vyhodnocení poptávky hodnotící případnou potřebu přírůstkové kapacity a udávající, zda bude příslušný projekt pro přírůstkovou kapacitu zahájen. Zprávy o vyhodnocení poptávky budou publikovány na webových stránkách příslušných provozovatelů přepravních sítí 16 týdnů od zahájení procesu přírůstkové kapacity (nejpozději však 21. října 2019).

Ke stažení

► Formulář pro nezávaznou indikativní poptávku po přírůstkové kapacitě (pouze v anglickém jazyce)