image

Proces přírůstkové kapacity 2017

V souladu s NC CAM (článkem 26) poskytl NET4GAS společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit nezávazné indikativní poptávky s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě.

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě tohoto posouzení tržní poptávky nebyl zahájen žádný projekt k zajištění přírůstkové kapacity, nebyla pro tento cyklus přírůstkové kapacity realizována další opatření. Rozhodnutí v této věci se týkala jednoho specifického cyklu přírůstkové kapacity. V roce 2017 se jednalo o vůbec první posouzení poptávky v souladu s NC CAM a souhrnné zprávy o posouzení tržní poptávky byly v souladu s novelizovaným zněním NC CAM zveřejněny na internetových stránkách dotčených provozovatelů přepravních soustav a ENTSOG.

Provozovatelé přepravních soustav na každé straně hranice vstupně – výstupního systému v souladu s NC CAM nejpozději šestnáct týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v roce 2019 vypracují další společné zprávy o posouzení tržní poptávky.

Kde najdu více?

Ke stažení: Zprávy o posouzení tržní poptávky z roku 2017