image

Projekt nové kapacity: Česko-rakouský propoj

3. 5. 2022

Projekt přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem 

Na základě svojí povinnosti vyplývající z článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM) a v souvislosti s nadcházející aukcí ročních kapacit zveřejňuje společnost NET4GAS níže uvedené dokumenty vztahující se projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem (Obchodní zóna východ):

Společnost NET4GAS rovněž informuje, že návrh projektu byl schválen rozhodnutím č. 10036-42/2020-ERU vydaným dne 30. září 2021 Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Více informací viz článek níže datovaný 27. října 2021.

Společnost NET4GAS zdůrazňuje, že podepsání výše připojené Smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nejpozději do 27. června 2022, je základní podmínkou pro účast v aukci přírůstkové kapacity pro propojovací bod Reintal, která se bude konat 4. července 2022.

 

27. 10. 2021

Konečné rozhodnutí o aktualizovaném návrhu projektu přírůstkové kapacity 

Český Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a rakouskou obchodní oblastí – Východ. V souvislosti s tím a v souladu se článkem 25 (2) a článkem 28 (3) Nařízení Komise (EU) 2017/459, zveřejnil český Energetický regulační úřad na svých stránkách níže přiložené dokumenty:

Dokumenty zveřejněné českým Energetickým regulačním úřadem je také možné nalézt zde.

 

27. 7. 2021

ACER poskytl ERÚ a E-control více času na dosažení dohody ohledně návrhu projektu přírůstkové kapacity 

Dne 26. července 2021 akceptovala evropská Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) žádost podanou Energetickým regulačním úřadem a rakouským národním regulátorem - Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft, - o poskytnutí více času pro rozhodnutí ve věci návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouské obchodní zóny – Východ. Ve svém rozhodnutí Agentura umožňuje oběma regulátorům do sáhnout dohody ohledně návrhu projektu do 5. listopadu 2021.

 

5. 5. 2021

Odložení termínu vydání rozhodnutí o Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ

Dne 20.4.2021 byl Energetický regulační úřad od rakouského národního regulačního úřadu Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft informován, že na rakouské straně nebude možno do 5. května 2021 vydat rozhodnutí potřebná ke schválení Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ. Z tohoto důvodu se oba regulační úřady rozhodly podat žádost k Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) o prodloužení lhůty pro vydání předmětného rozhodnutí. Společnost NET4GAS toto rozhodnutí bere na vědomí a podotýká, že v jeho důsledku nebude možné nabídnout přírůstkovou kapacitu související s projektem v aukci ročních přepravních kapacit v roce 2021. O vývoji v záležitostech tohoto projektu budeme na svých stránkách dále informovat.

 

5. 11.2020 

Návrh projektu přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Návrh projektu byl připraven ve spolupráci s rakouským operátorem přepravní soustavy společností Grid Connect Austria (GCA). Konečná verze rakouské části návrhu projektu bude předložena rakouskému národnímu regulačnímu orgánu později, a to v souladu s harmonogramem společnosti GCA.

Žádost pro ERÚ obsahuje dokumenty uvedené níže:

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s rakouským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.