image

Přírůstková kapacita 2021

Ukončení procesu přírůstkové kapacity 2021 

Společnost NET4GAS informuje, že došlo k ukončení procesu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou Republikou a Polskem. Důvodem je chybějící společné rozhodnutí, které nebylo vydáno ze strany národních regulačních orgánů dotčených zemí. NET4GAS nadále spolupracuje s polským provozovatelem přepravní infrastruktury, společností GAZ-SYSTEM, na projektu přeshraničního propojení, a to na základě zájmu o zajištění bezpečnosti dodávek plynu, deklarovaného oběma členskými státy.

Veřejná konzultace projektu přírůstkové kapacity s Polskem 

V souladu s článkem 27 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, spouští společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM veřejnou konzultaci projektu přírůstkové kapacity na hranicích mezi Českou republikou a Polskem. (Konzultační dokumenty jsou připojeny níže.)

Projekt přírůstkové kapacity byl připraven během tzv. „fáze návrhu“ zahájené 25. října 2021 na základě nezávazných indikací poptávky, které obdrželi výše zmínění operátoři přepravních sítí z trhu během procesu posouzení tržní poptávky. (Pod článkem níže jsou připojeny zprávy o posouzení tržní poptávky.)

Uživatelé sítě mohou zasílat své komentáře k přiloženému konzultačnímu dokumentu. Aukce přírůstkové kapacity je plánována na červenec 2023 jako součást roční aukce kapacit.

Veškeré komentáře je možné zasílat na capacitybooking@net4gas.cz, a to do 17 března 2022, včetně.

 

Zprávy o posouzení tržní poptávky (MDAR) 

V souladu s NC CAM (článkem 26) poskytl NET4GAS společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit do 30. srpna 2021 nezávazné indikativní poptávky s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě.

Na základě poptávky ze strany uživatelů sítě připravili operátoři přepravních sítí společné zprávy o vyhodnocení poptávky hodnotící případnou potřebu přírůstkové kapacity a udávající, zda bude či nebude příslušný projekt pro přírůstkovou kapacitu v roce 2021 zahájen. Souhrnné zprávy o posouzení tržní poptávky byly v souladu s NC CAM zveřejněny na internetových stránkách dotčených provozovatelů přepravních soustav a ENTSOG.

Provozovatelé přepravních soustav na každé straně hranice vstupně – výstupního systému v souladu s NC CAM nejpozději šestnáct týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v roce 2023 vypracují další společné zprávy o posouzení tržní poptávky.

 

Ke stažení: Zprávy o posouzení tržní poptávky z roku 2021