image

Žádost o výjimku z obousměrné kapacity na hraničním předávacím bodě Cieszyn

Konzultace k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn/Český Těšín na hranici mezi Českou republikou a Polskem

V souladu s ustanovením dle odst. 2 přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 (dále jen "nařízení SoS"), spouští společnost NET4GAS a společnost GAZ-SYSTEM dnešním dnem konzultaci s potenciálně dotčenými provozovateli přepravních soustav.  

Obě výše uvedené společnosti připravili společný návrh žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn. Tento dokument je k dispozici zde.  

Provozovatelé přepravních soustav, potenciálně dotčených touto žádostí, mohou vznášet připomínky nejpozději do 6. listopadu 2023 na adresu exemption@net4gas.cz. Zaslané připomínky musí být řádně odůvodněné a doplněné kontaktními údaji (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).