image

Služba Trading Region Upgrade

Pokračování služby TRU nad rámec plynárenského roku 2018/2019 pozastaveno

Vyhodnocování pilotní fáze služby TRU stále probíhá a dosud nebylo přijato rozhodnutí o jejím pokračování po skončení pilotní fáze v plynárenském roce 2018/2019. V důsledku toho je pokračování služby TRU nad rámec plynárenského roku 2018/2019 pozastaveno. Společnosti NET4GAS a Gas Connect Austria poskytnou trhu více informací o vyhodnocení pilotní fáze služby TRU a budoucnosti tohoto produktu nejpozději do konce roční pilotní fáze.

Pilotní fáze 2018/2019

Služba Trading Region Upgrade (TRU) je nová speciálně navržená služba, jejímž cílem je přímo propojit rakouský a český trh s plynem. Službu poskytují provozovatelé rakouské a české přepravní soustavy Gas Connect Austria a NET4GAS.

Od 1. října 2018, 6:00 hod. SELČ oprávní služba TRU ty uživatele sítě, kteří uspěli v aukci služby TRU, aby zasílali výstupní nominace z České republiky, které budou bezprostředně spárovány se vstupem do rakouské tržní oblasti Východ a naopak.

V rámci jednoleté pilotní fáze byla služba TRU nejprve nabídnuta jako roční produkt. Z celkové nabízené kapacity 112 686 kWh/h bylo ve směru z České republiky do Rakouska prodáno 90 000 kWh/h. 

Služba TRU byla následně nabídnuta také jako kvartální produkt. V rámci kvartálních aukcí byla ve směru z České republiky do Rakouska prodána kapacita ve výši 22 000 kWh/h.

Společnosti Gas Connect Austria a NET4GAS nabídly v rámci pilotní fáze zbývající kapacitu služby TRU také jako měsíční produkt.

Aukční kalendář všech nadcházejících kvartálních a měsíčních aukcí služby TRU naleznete níže.

Od 31. října 2018 Gas Connect Austria a NET4GAS nabídnou službu TRU také jako denní produkt v režimu na následující den (TRU Day Ahead) na aukční platformě PRISMA.

Jaký užitek přináší služba TRU zákazníkům? 

 • TRU usnadňuje přeshraniční přepravu a přístup k oběma tržním oblastem  
 • TRU zjednodušuje transakce, mimo jiné díky nákupu na jednom místě
 • TRU snižuje transakční náklady 
 • TRU zvyšuje obchodní flexibilitu 
 • TRU zmírňuje potenciální rizika spojené s rezervacemi kapacit a alokacemi tím, že kombinuje nezbytné oddělené kapacity do jedné rezervační procedury 

Jak se zúčastnit měsíční nebo kvartální aukce služby TRU ?  

Pro směr CZE → AT

 • Služba TRU ve směru z České republiky do Rakouska je nabízena a prodávána společností NET4GAS.
 • Nezbytnou podmínkou pro účast v aukci služby TRU je podepsaná Rámcová smlouva o přepravě se společností NET4GAS. 
 • Obchodní podmínky pro poskytování služby TRU lze najít v oddíle F Řádu provozovatele přepravní soustavy.
 • V rámci jednoho nabídkového formuláře lze podat i více nabídek (max. deset pro jednu měsíční či kvartální aukci).
 • Okno pro podání nabídek a nabízené objemy jsou specifikovány v nabídkovém formuláři, který je nutno zaslat vyplněný a podepsaný na adresu: 

NET4GAS, s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4
Česká republika

K rukám: 
David Urban
Obchodní oddělení

Více informací k průběhu aukce naleznete v Oznámení 2. kvartální aukce služby TRU a v Oznámení měsíční aukce služby TRU prosinec 2018.

Jak se zúčastnit aukce služby TRU Day Ahead na PRISMA ?  

Pro směr CZE → AT

 • Ujistěte se, že jste aktivovaným uživatelem, tj. jste schopni se účastnit aukcí NET4GAS na platformě PRISMA.
 • Zvolte název hraniční bod "TRU CZ -> AT".

Konkrétní informace o aukci TRU Day Ahead pro denní aukci naleznete níže.

Služba TRU ve směru z Rakouska do České republiky je nabízena a prodávána společností Gas Connect Austria. Podrobné informace lze nalézt na webové stránce rakouského provozovatele. 

Další obecné informace týkající se dané služby jsou dostupné také v Informačním listu o službě TRU.

Pokud budete mít ke službě TRU a k aukční proceduře jakýkoli dotaz, obraťte se, prosím, na nás s využitím některého z níže uvedených kontaktů: 

NET4GAS:

Obchodní oddělení
+420 220 224 584
+420 220 225 329
+420 220 225 350
+420 220 225 370 
capacitybooking@net4gas.cz

Gas Connect Austria:

Aleksandar Savic
Sales Transmission & Distribution
Key Account Manager 
Tel.: +43 (1) 27500 88136
aleksandar.savic@gasconnect.at or
sales@gasconnect.at

Z důvodu plnění ohlašovacích povinností, zejména podle odstavce 14 bodu 2 rakouského nařízení pro sledování plynu 2017 ("Gas-Monitoring-Verordnung 2017 "), prosíme, v případě použití TRU, použijte bod Baumgarten WAG.

Kde najdu více?

Užitečné odkazy

Ke stažení