image

Služba Trading Region Upgrade

Pilotní fáze 2018/2019

Služba Trading Region Upgrade (TRU) je nová speciálně navržená služba, jejímž cílem je přímo propojit rakouský a český trh s plynem. Službu poskytují provozovatelé rakouské a české přepravní soustavy Gas Connect Austria a NET4GAS.

Od 1. října 2018, 6:00 hod. SELČ oprávní služba TRU ty uživatele sítě, kteří uspěli v aukci služby TRU, aby zasílali výstupní nominace z České republiky, které budou bezprostředně spárovány se vstupem do rakouské tržní oblasti Východ a naopak.

V rámci jednoleté pilotní fáze byla služba TRU nejprve nabídnuta jako roční produkt. Z celkové nabízené kapacity 112 686 kWh/h bylo ve směru z České republiky do Rakouska prodáno 90 000 kWh/h. 

Služba TRU byla následně nabídnuta také jako kvartální produkt. V rámci kvartálních aukcí byla ve směru z České republiky do Rakouska prodána kapacita ve výši 22 000 kWh/h.

Společnosti Gas Connect Austria a NET4GAS nabídnou v rámci pilotní fáze zbývající kapacitu služby TRU také jako měsíční produkt. Nabídkové okno pro měsíční aukci služby TRU na listopad 2018 bude otevřeno od 8. října 2018, 9:00 hodin SELČ.  

Aukční kalendář všech nadcházejících kvartálních a měsíčních aukcí služby TRU naleznete zde.   

Jaký užitek přináší služba TRU zákazníkům? 

 • TRU usnadňuje přeshraniční přepravu a přístup k oběma tržním oblastem  
 • TRU zjednodušuje transakce, mimo jiné díky nákupu na jednom místě
 • TRU snižuje transakční náklady 
 • TRU zvyšuje obchodní flexibilitu 
 • TRU zmírňuje potenciální rizika spojené s rezervacemi kapacit a alokacemi tím, že kombinuje nezbytné oddělené kapacity do jedné rezervační procedury 

Jak se zúčastnit měsíční aukce služby TRU na listopad 2018? 

Pro směr CZE → AT

 • Služba TRU ve směru z České republiky do Rakouska je nabízena a prodávána společností NET4GAS.
 • V rámci měsíční aukce služby TRU bude společnost NET4GAS nabízet objem 22 000 kWh/h z České republiky do Rakouska. Okno pro podání vyplněného nabídkového formuláře bude otevřeno od 8. října 2018 od 9:00 hodin SELČ do 15. října 2018, 12:00 hod. SELČ.
 • Nezbytnou podmínkou pro účast v aukci služby TRU je podepsaná Rámcová smlouva o přepravě se společností NET4GAS. 
 • Obchodní podmínky pro poskytování služby TRU lze najít v oddíle F, článku 20 Řádu provozovatele přepravní soustavy.
 • V rámci jednoho nabídkového formuláře lze podat i více nabídek (max. deset pro jednu aukci/kvartál).
 • Vyplněný a podepsaný nabídkový formulář je nutno zaslat na adresu: 

NET4GAS, s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4
Česká republika

K rukám: 
David Urban
Obchodní oddělení

Služba TRU ve směru z Rakouska do České republiky je nabízena a prodávána společností Gas Connect Austria. Podrobné informace lze nalézt na webové stránce rakouského provozovatele

Více informací k průběhu aukce naleznete v Oznámení měsíční aukce služby TRU. Další obecné informace týkající se dané služby jsou dostupné také v Informačním listu o službě TRU.  

Pokud budete mít ke službě TRU a k aukční proceduře jakýkoli dotaz, obraťte se, prosím, na nás s využitím některého z níže uvedených kontaktů: 

NET4GAS:

Obchodní oddělení
+420 220 224 584
+420 220 225 329
+420 220 225 350
+420 220 225 370 
capacitybooking@net4gas.cz
 

Gas Connect Austria:

Aleksandar Savic
Sales Transmission & Distribution
Key Account Manager 
Tel.: +43 (1) 27500 88136
aleksandar.savic@gasconnect.at or
sales.transmission@gasconnect.at
 

Ke stažení