image

Služba Trading Region Upgrade

Pilotní fáze projektu TRU 2018/2019

Popis

Službu Trading Region Upgrade (TRU) vytvořili a na trhu nabídli rakouský a český provozovatel přepravních soustav Gas Connect Austria (GCA) a NET4GAS (N4G) s cílem virtuálně propojit rakouský a český trh s plynem. Od 1. října 2018, 6:00 hod SELČ, zaručovala služba TRU uživatelům sítě, kteří uspěli v příslušné aukci této služby, právo zasílat výstupní nominaci z tržní oblasti České republiky, která byla okamžitě spárována se vstupem do tržní oblasti Rakousko Východ a vice versa.

Obchodní rámec jednoroční pilotní fáze služby TRU byl koncipován následovně:

Směr Z Rakouska do České republiky a vice versa
Doba provozování služby Od 1. října 2018 do 1. října 2019
Aukční kapacita Maximálně 112 868 kWh/h
Typy produktů z hlediska délky jejich poskytování Roční, čtvrtletní, měsíční a denní
Roční tarif (z České republiky do Rakouska) 3 818,06 CZK/MWh/d/a1 + variabilní poplatek 0,003 x CNCG2
Roční tarif (z Rakouska do České republiky) 7,27 EUR/kWh/h/a
Aukční mechanismus Jednotný cenový algoritmus
Forma aukce Na základě papírových podkladů roční, čtvrtletní a měsíční aukce
Produkty Day-ahead nabízeny na platformě PRISMA od 31. října 2018

1 Rovná se přibližně 3 593 EUR/kWh/h/a při použití směnného kurzu 25,5 EUR/CZK.
2 CNCG = hodnota “End of Day Price” na EEX pro produkt následující plynárenský den D+1 pro oblast NCG v aktuální den D

Poptávka trhu & výsledky aukce

Služba TRU byla nejprve nabídnuta jako roční služba s objemem 112 686 kWh/h, z nichž 90 000 kWh/h bylo prodáno pro směr z České republiky do Rakouska. Objem byl prodán s aukční prémií ve výši 9,9 % z vyvolávací ceny.

Služba TRU byla dále nabízena ve čtvrtletních aukcích. Během první čtvrtletní aukce služby TRU přepravující obchodníci podali závazné nabídky na druhé a třetí kalendářní čtvrtletí roku 2019 pro směr z České republiky do Rakouska. Služba TRU z České republiky do Rakouska byla vyprodána ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2019 s výraznou prémií ve výši přibližně 6,9 %.

Jak před roční aukcí, tak po ní obdržely společnosti GCA a N4G zpětnou vazbu od přepravujících obchodníků, že mají velký zájem o vyšší objemy služby TRU poskytované i na krátkodobé bázi. Bohužel po roční aukci a první čtvrtletní aukci zbyla pro službu TRU na krátkodobé bázi jen velmi omezená kapacita. Ve skutečnosti byly tyto objemy tak malé, že pro přepravující obchodníky nebyly komerčně zajímavé (např. administrativní náklady spojené s rezervací byly mnohem větší než potenciální zisky). Společnosti GCA a N4G si nicméně otestovaly proces krátkodobých rezervací a od 31. října 2018 nabídly zbývající kapacitu prostřednictvím denních aukcí služby TRU na rezervační platformě PRISMA.

Následující tabulka přináší přehled o rezervacích služby TRU podle délky doby jejího poskytování a směru. Pro lepší srovnatelnost byly rezervované hodinové průtokové objemy konvertovány na objemové jednotky MWh, představující nasmlouvané hodinové průtokové objemy krát počet hodin, na které byla přepravní kapacita nasmlouvána.

Vyjádřeno v MWh TRU CZ → AT TRU AT → CZ
Roční produkt 788 400 0
Čtvrtletní produkt 96 624 0
Měsíční produkt 0 0
Denní produkt 0 0
Neprodáno 96 096 981 120
Celkový objem projektu 981 120 981 120

Míra využití

Po dobu pilotní fáze činilo denní využívání služby TRU průměrně 80 %. Viděno denní perspektivou, byla služba TRU využita ve 303 kalendářních dnech. Následující graf ukazuje míru využívání služby TRU během pilotní fáze. Tmavě modrá linie představuje nasmlouvaný objem služby TRU, který odpovídá maximální míře využití 100 %. Světle modrá křivka ukazuje průměrné denní využívání v jednotlivých měsících.

Závěr

Odezva trhu na službu TRU potvrdila velký zájem o přeshraniční kapacitu mezi Českou republikou a Rakouskem. Nehledě na skutečnost, že přepravující obchodníci se jasně zaměřili na krátkodobé kapacitní produkty (denní a měsíční), obdržel NET4GAS i v roční aukci žádosti o rezervaci překračující celkovou kapacitu 2,5krát (290,000 kWh/h/y). Z provozního hlediska tedy služba TRU fungovala bezchybně.

Bez ohledu na pozitivní hodnocení služby TRU je její prodej v současné době pozastaven, jelikož nedošlo k dohodě relevantních stran v České republice, na Slovensku a v Rakousku na novém aranžmá poskytování služby TRU. 

Kde najdu více?

Užitečné odkazy