image

Vrtací a utěsňovací práce T. D. Williamson

Opravy bez odstávky potrubí

Společnost NET4GAS vlastní a provozuje rozsáhlý soubor vrtacího a utěsňovacího zařízení výrobce T.D.Williamson, který umožňuje bezpečné navrtání a uzavření plynovodů a ropovodů bez nutnosti přerušení přepravy a jehož využití nabízí i externím klientům. Toto zařízení je možno nasadit na potrubích v rozmezí dimenzí od DN 50 až po DN 1400, až do provozního tlaku 83 barů. Tým společnosti NET4GAS disponuje více než 25 lety know-how a má na svém kontě stovky úspěšně provedených akcí na vlastní přepravní soustavě, desítky referencí v zahraničí a v neposlední řadě i úspěšná nasazení na ropovodech.

Výhody

Provedení opravy bez odstávky

Opravu je možno zajistit i na potrubí, na kterém není možno z provozních či jiných důvodů provést odstávku, a to bez omezení přepravy a provozního tlaku přepravovaného média.

Minimalizace doby odstávky potrubí

Nasazením technologie je možno zkrátit délku úseku potrubí, který musí být odtlakován, odvětrán a následně opět naplněn původním médiem a natlakován, a tím dosáhnout i zkrácení doby odstávky potrubí. V praxi se jedná o zkrácení odstaveného úseku potrubí z řádově 10-20 km, což je běžná vzdálenost dvou sousedních trasových uzávěrů, na řádově několik metrů, popř. několik desítek metrů. Provádění přípravných prací (navaření tvarovky, navrtání potrubí atd.) lze provést před odstávkou potrubí.

Minimalizace množství odtlakovaného plynu

Zkrácením délky úseku potrubí dochází i k minimalizaci množství plynu (či jiného média), který musí být odtlakován do ovzduší.

Příklady použití

Konfigurace by-pass

Jednostranné uzavření potrubí

Oboustranné uzavření potrubí

Použití tzv. odbočkové tvarovky

 

Ke stažení:

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133