image

Ostatní služby

Mezi ostatní služby, které společnost NET4GAS nabízí také externím klientům, patří:

 • Řízené odplynění plynovodů mobilním ventilátorem (viz leták)
 • Provoz a údržba, kontrola a vyhodnocení provozních parametrů zařízení protikorozní ochrany PRO a PZP
 • Provoz a údržba telemetrie, kontrola parametrů a dohled na technický stav telemetrie plynárenské přepravní soustavy
 • Seřízení (nastavení) regulačních a pojišťovacích armatur regulačních řad na hraničních a vnitrostátních předávacích stanicích
 • Servis kulových kohoutů a jejich ovládání
 • Zajištění elektrické energie pro svářecí agregáty a vysokofrekvenční ohřev (nízkozdvihový motorgenerátor) mimo elektrifikovaných objektů na plynárenské soustavě
 • Opravy plynovodů technologií Clock Spring
 • Svářecí práce
  • Výměny všech druhů a dimenzí armatur
  • Výměny části plynovodů a jeho příslušenství, opravy vad a rekonstrukce plynovodů, úpravy potrubních rozvodů na KS dimenzí
  • Navařování tvarovek pro vrtací a utěsňovací práce včetně zajištění indukčního předehřevu
 • Zemní práce v ochranných pásmech plynovodů
 • Tryskací, metalizační a izolatérské práce na plynovodech

Ke stažení:

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133