image

Čištění potrubí a mobilní odlučovač

Čištění potrubí

Čistota plynovodního potrubí má přímý vliv na spolehlivost soustavy a také na kvalitu přepravovaného plynu ke spotřebitelům. Čištění potrubí je prováděno na základě historických zkušeností s mírou výskytu nečistot v potrubí, výsledků měření a jiných požadavků. Čištění potrubí je prováděno tzv. čisticím pístem, také někdy označovaného jako „inteligentní ježek“. Čisticí píst je před čištěním vložen speciální komorou do plynovodu a pak díky přetlaku plynu prochází plynovodem a pomocí manžet a kartáčů mechanicky čistí potrubí.

Společnost NET4GAS vlastní a také nabízí externím klientům soubor čistících pístů pro dimenze DN 150 až DN 1400 s možností použití různých modifikací osazení následujícími komponenty:

  • magnety,
  • čistící kartáče,
  • kalibrační desky,
  • modul PDL s lokalizací hrubých anomálií v potrubí,
  • různá lokalizační zařízení dle požadavků zákazníka,
  • pro nasazení na konkrétním plynovodu dle provozních a historických zkušeností.

Čištění potrubí lze provádět bez omezení přepravy plynu k odběratelům pouze na plynovodech vybavených potřebným technologickým vybavením.

Mobilní odlučovač

Součástí vybavení pro čištění plynovodů je mobilní odlučovač, který slouží pro oddělení a zachycení nečistot obsažených plynu, který je odpouštěn při dojezdu čistícího pístu do koncového uzlu s komorou. Toto zařízení se používá na plynovodech, na nichž nejsou nainstalovány stacionární odlučovače se záchytnými jímkami na nečistoty.

Technologický celek mobilního odlučovače nečistot je namontován na standardním ISO kontejneru. Po transportu na místo nasazení na běžném nákladním návěsu je mobilní odlučovač připojen na plynovod prostřednictvím flexibilních hadic přes připojovací příruby plynovodu. Během fáze dojezdu čisticího pístu jsou pak nečistoty obsažené v plynu proudícím mobilním odlučovačem kontinuálně separovány a pak za pomoci integrovaného evakuačního zařízení vytlačovány do přistavených mobilních záchytných jímek.

Příklad použití

Čištění úseku potrubí čisticím pístem s vypouštěním plynu přes mobilní odlučovač (zjednodušené schéma bez vypouštěcích a přijímacích komor a dalšího technologického vybavení).

 

Ke stažení:

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133