image

Technická diagnostika a speciální měření

Na přepravní soustavě NET4GAS je s pomocí technické diagnostiky zajišťována spolehlivost přepravy zemního plynu a stanovován objektivní technický stav provozovaného zařízení. Jsou používány sofistikované metody spolu s nejmodernějšími měřícími systémy.

NET4GAS nabízí využití svých technologií v oblasti technické diagnostiky a speciálních měření i externím klientům, a to buď samostatně, nebo i jako komplexní dodávku více služeb na klíč.

Velkou výhodou je, že společnost NET4GAS je současně vlastníkem i provozovatelem uvedených zařízení. Obsluhu těchto zařízení zajišťují proškolení zaměstnanci společnosti NET4GAS s dlouholetými zkušenostmi, čímž je zaručena vysoká úroveň prováděných činností a vysoká úroveň bezpečnosti práce. NET4GAS disponuje certifikovanými zaměstnanci v oborech technické diagnostiky:

 • technik diagnostik vibrací,
 • technik diagnostik termografie.

Nabízené služby:

 • Žíhání rotorů disků plynových turbín pomocí indukčního předehřevu (viz leták)
 • Indukční ohřev trubních komponent (viz leták)
 • Monitoring úniků plynu (viz leták)
 • Vibrodiagnostická měření rotačních strojů a strojů s vratným pohybem
 • Ověřování měřících řetězců vibrací (návaznost na etalon Českého metrologického institutu)
 • Měření garantovaných parametrů kompresorů podle norem PTC 10
 • Měření garantovaných parametrů plynových (dle PTC 22) a parních (dle PTC 6) turbín
 • Diagnostika kulových kohoutů a jejich ovládání
 • Termovizní diagnostika – bezkontaktní měření teploty
 • Měření pulzací v potrubních systémech
 • Měření průtoku plynu v potrubích s instalací průtokoměru bez přerušení provozu
 • Boroskopické kontroly (bezdemontážní kontrola lopatek turbín)
 • Technická pomoc při analýze výsledků vnitřních inspekcí potrubí

Ke stažení:

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133