image

Údržba plynovodů

Specializované technologie pro externí zákazníky

Útvar Údržba soustavy je zodpovědný za provádění oprav a zajištění provozuschopnosti přepravní soustavy NET4GAS. Společnost NET4GAS si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí, a proto používá moderní technologie, které minimalizují vliv činností údržby na životní prostředí. Nabízí využití těchto unikátních „zelených“ technologií a svých dalších vybraných služeb i externím klientům, a to buď samostatně, nebo jako komplexní dodávku více služeb na klíč. Mezi klienty společnosti patří zejména provozovatelé a vlastníci soustav pro přepravu, distribuci a skladování zemního plynu a ropy.

Společnost NET4GAS je jak vlastníkem, tak i provozovatelem níže uvedených unikátních zařízení. Obsluhu těchto zařízení zajišťují proškolení zaměstnanci společnosti NET4GAS s dlouholetými zkušenostmi, čímž je zaručena vysoká úroveň prováděných činností a vysoká úroveň bezpečnosti práce.

Specializované technologie NET4GAS umožňují:

  • provedení oprav potrubí bez odstávky,
  • provedení oprav bez nutnosti snížení tlaku v potrubí,
  • výrazné zkrácení doby odstávky potrubí,
  • dosažení značných finančních úspor a
  • minimalizaci důsledků činností údržby na životní prostředí.

Specializované technologie a služby společnosti NET4GAS:

  • Přečerpávání zemního plynu mobilním kompresorem
  • Vrtací a utěsňovací práce technologií T. D. Williamson
  • Čištění plynovodů, mobilní odlučovač nečistot
  • Technická diagnostika a speciální měření
  • Ostatní služby

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133