image

Přepravní kapacita pro zásobníky plynu a koncové zákazníky

Jak si zarezervuji přepravní kapacitu ze/do zásobníků plynu a do odběrných míst koncových zákazníků? 

Přepravní kapacita ze/do zásobníků plynu se rezervuje online v systému CAMS. Upozorňujeme, že přepravní kapacita ze/do zásobníku plynu je jiná než kapacita vtláčení/těžby/WGV do/ze zásobníku, která se rezervuje v aukcích organizovaných příslušným provozovatelem zásobníků (SSO) a pro niž je nutný kontrakt s SSO. Přepravní kapacita pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě se rezervuje online v systému CAMS

Jaké typy kapacitních produktů nabízí NET4GAS pro zásobníky plynu a přímo připojené zákazníky? 

Pro virtuální bod zásobníku plynu nabízí NET4GAS měsíční, denní, denní na následující den (day-ahead) a vnitrodenní (within-day) produkty. V souladu s § 10 a 11 Pravidel trhu s plynem mohou být kapacity rezervovány dopředu až na období příštích 31 plynárenských dní v případě denních kapacit a 60 měsíců při rezervování měsíčních kapacit.   

Pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu jsou produkty nabízeny na neomezenou dobu, ale i s klouzavou, měsíční, denní, denní na následující den (day-ahead) a vnitrodenní (within-day) dobou trvání. Podrobné podmínky jsou uvedeny v § 9, odstavec 5 Pravidel trhu s plynem.