image

tryGAS

tryGAS je obchodní systém zajišťující obchodní bilancování plynárenské soustavy ČR a komunikaci se subjekty.

Hlavní funkcí systému tryGAS je on-line rezervace kapacit (včetně aukcí), přijímání nominací, matching a potvrzování nominací, dále stanovení alokací dodávek a odběrů. Poskytuje hodnoty volných a technických kapacit a další informace, jež jsou publikovány na extranetu společnosti NET4GAS.

Přístup k systému je zajištěn pomocí webového rozhraní nebo standardizovaného formátu EDIGAS4 XML. Bezpečnost komunikace a jednoznačná identifikace subjektu zúčtování je zajištěna pomocí osobního bezpečnostní certifikátu.