image

Obchodování na českém Virtuálním obchodním bodě (VOB)

Jaké jsou podmínky pro obchodování na českém VOB? 

Všichni obchodníci s plynem musí splňovat všechny povinnosti dané českou legislativou, zejména Energetickým zákonem (viz přehled povinností obchodníka s plynem v § 61) a Pravidly trhu s plynem. Základní podmínkou pro obchodování na českém VOB je licence na obchod s plynem.

Licence je přidělována v souladu s Energetickým zákonem (§ 4 – §11) a vydává ji Energetický regulační úřad (ERÚ). Dále se obchodník s plynem musí registrovat u českého operátora trhu (OTE), zodpovědného za vyrovnávání trhu s plynem. Požadavky na registraci u OTE jsou k dispozici na webových stránkách OTE. S OTE je třeba uzavřít Smlouvu o zúčtování odchylek.  

Registrace u OTE není nutná, pokud uživatel soustavy neobchoduje na českém VOB, ale plyn jenom importuje/exportuje s využitím hraničních bodů přepravní soustavy a bodů virtuálních zásobníků plynu. Pokud nevyužíváte hraniční body nebo zásobníky plynu není nutné pro obchodování na českém VOB uzavírat kontrakt se společností NET4GAS.