image

Registrace v systému a zákaznická data

Jak dostanu přístup do systému NET4GAS? 

Přístup do systému CAMS, je vydáván ihned po uzavření Rámcové smlouvy mezi NET4GAS a uživatelem soustavy. Přístup do systému CAMS je nezbytnou podmínkou pro validaci registrace uživatele soustavy na aukčních platformách PRISMAGSA

Rádi bychom upozornili, že jakékoli dodatečné změny týkající se uživatelů systému CAMS za danou společnost je oprávněn přímo v systému provádět Administrátor dané společnosti. 

Pro více informací viz oddíl 3 Řádu provozovatele přepravní soustavy.    

Jak se zaregistruji na aukčních platformách? 

Registrace na platformě PRISMA nebo GSA  je nutná pro rezervování přepravní kapacity během příslušných aukcí. Postup registrace na platformě PRISMA naleznete zde. Pro registraci na platformě GSA pro rezervaci kapacity na hraničním bodě Český Těšín/Ciezsyn vyplňte registrační formulář dostupný zde. Registrace uživatele soustavy na dané aukční platformě musí být schválena NET4GAS. Podmínkou pro schválení je přístup do systému CAMS

Jak mohu změnit svá zákaznická data? 

Po uzavření Rámcové smlouvy obdrží pověřená osoba specifikovaná v této smlouvě přístup do systému CAMS. Jakožto Administrátor následně bude tato osoba oprávněna k přidání nových uživatelů (lze také přidat další Administrátory) a současně k jejich editaci a odstranění. V případě svého odchodu ze společnosti Administrátor zajistí, že v systému bude již minimálně jeden další Administrátor, který převezme správu ostatních uživatelů.