image

Registrace v systému a zákaznická data

Jak dostanu bezpečnostní certifikát společnosti NET4GAS? 

Bezpečnostní certifikát, který umožňuje uživateli soustavy přístup do systému tryGAS, je vydáván ihned po uzavření Smlouvy o poskytnutí bezpečnostního certifikátu mezi NET4GAS a uživatelem soustavy. Přístup do systému tryGAS je nezbytnou podmínkou pro validaci registrace uživatele soustavy na aukčních platformách PRISMAGSA

Rádi bychom upozornili, že jakékoli dodatečné změny týkající se držitelů certifikátů (tj. vydávání a rušení certifikátů) je oprávněna požadovat pouze osoba specifikovaná ve Smlouvě o poskytnutí bezpečnostního certifikátu. Jestliže není tato osoba z nějakého důvodu k dispozici, mohou být změny provedeny pouze na základě Žádosti o změnu oprávněných osob podepsané autorizovanou osobou/autorizovanými osobami uživatele soustavy.  

Pro více informací viz oddíl 3 Řádu provozovatele přepravní soustavy.    

Jak se zaregistruji na aukčních platformách? 

Registrace na platformě PRISMA nebo GSA  je nutná pro rezervování přepravní kapacity během příslušných aukcí. Postup registrace na platformě PRISMA naleznete zde. Pro registraci na platformě GSA pro rezervaci kapacity na hraničním bodě Český Těšín/Ciezsyn vyplňte registrační formulář dostupný zde. Registrace uživatele soustavy na dané aukční platformě musí být schválena NET4GAS. Podmínkou pro schválení je přístup do systému tryGas

Jak mohu změnit svá zákaznická data? 

Pokud jde o změny týkající se držitelů certifikátu (tj. vydávání a rušení certifikátů), požadovat takovou změnu je oprávněna pouze osoba specifikovaná ve Smlouvě o poskytnutí bezpečnostního certifikátu. V případě, že tato osoba již není k dispozici a/nebo došlo ke změnám v jiných zákaznických datech (např. změna registrovaného sídla, změna autorizovaných osob), je uživatel soustavy povinen informovat NET4GAS o takovýchto změnách oficiálním dopisem nebo prostřednictvím formuláře podepsaného autorizovanou osobou/autorizovanými osobami. Vzorový formulář je dostupný zde.