image

Smlouva a obchodní podmínky

Rámcová smlouva

Proces uzavření Rámcové smlouvy a Smlouvy o poskytnutí bezpečnostního certifikátu

Prvním krokem v procesu uzavření smlouvy je podání vyplněné Žádosti o uzavření Rámcové smlouvy o přepravě plynu se všemi jejími přílohami. Vyplněnou a podepsanou žádost v českém nebo anglickém jazyce je třeba zaslat v elektronické podobě na email capacitybooking@net4gas.cz a originál poštou.

Jakmile bude žádost schválena ze strany NET4GAS, bude Vám zaslán návrh Rámcové smlouvy o přepravě plynu a návrh Smlouvy o poskytnutí bezpečnostního certifikátu. Závazná jsou znění smluv v českém jazyce, anglický překlad je pouze informativní.

Na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí bezpečnostního certifikátu obdržíte bezpečnostní certifikáty pro přístup do systému tryGAS pro uživatele s oprávněním rezervovat přepravní kapacity či nominovat přepravu plynu dle uzavřených kontraktů.

Všeobecné obchodní podmínky, které společnost NET4GAS používá pro prodej kapacity, jsou dány Řádem provozovatele přepravní soustavy.

Ke stažení

Změna smluvních údajů

Změna oprávněných osob (tj. vydávání nových a rušení bezpečnostních certifikátů)

 • Osoba, specifikovaná ve Smlouvě o poskytnutí bezpečnostního certifikátu, může požádat o změnu oprávněných osob emailem
 • V případě, že tato osoba již není k dispozici, je uživatel soustavy povinen informovat NET4GAS o takovýchto změnách prostřednictvím formuláře podepsaného autorizovanou osobou společnosti. Vzorový formulář je ke stažení níže. 

Změna administrativních údajů

 • O změně administrativních údajů (např. změna registrovaného sídla, změna autorizovaných osob, změna jména společnosti) uživatel soustavy informuje NET4GAS dopisem podepsaným autorizovanou osobou společnosti.

Ke stažení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky NET4GAS pro prodej kapacity jsou stanoveny v Řádu provozovatele přepravní soustavy, který upravuje mimo jiné:

 • náležitosti a předpoklady uzavření smluv o poskytnutí služby přepravy plynu,
 • povinnosti smluvních stran,
 • postup rezervace přepravních kapacit
 • podmínky omezení nebo přerušení přepravy,
 • parametry kvality plynu a podmínky měření,
 • proces nominací přepravy
 • cenové, fakturační a platební podmínky,
 • podmínky finanční způsobilosti.

Podmínky stanovené v Řádu provozovatele přepravní soustavy se odkazují a navazují na postupy a pravidla fungování trhu s plynem stanovená v Pravidlech trhu s plynem.

Ke stažení

Užitečné odkazy