image

Základní informace pro žadatele

Samotný proces připojení k přepravní soustavě oficiálně začíná podáním žádosti o připojení k přepravní soustavě, jejíž vzor naleznete zde. V případě, že jsou splněny všechny podmínky dané vyhláškou 488/2021 Sb. a Řádem provozovatele přepravní soustavy, společnost NET4GAS předloží žadateli o připojení do 120 dnů od podání žádosti návrh smlouvy o připojení k přepravní soustavě, po jejímž uzavření začíná příprava realizace projektu připojení.

Před samotným podáním žádosti o připojení doporučujeme seznámit se se základními podmínkami a požadavky na připojení. Připojení k přepravní soustavě může s ohledem na dobu trvání jednotlivých fází zajištění povolení výstavby a realizace trvat i několik let. Proto je s ohledem na Váš plánovaný termín realizace vhodné začít diskuzi o možnostech připojením v dostatečném předstihu.

V případě zájmu o podrobnější informace týkající se možnosti připojení k přepravní soustavě se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktů dostupných zde. Rádi s Vámi detailně probereme technické aspekty a možnosti Vašeho připojení k přepravní soustavě a poskytneme součinnost při přípravě žádosti o připojení.