image

Žádost o připojení k přepravní soustavě

Proces připojení k přepravní soustavě oficiálně začíná předložením řádně vyplněné žádosti o připojení, jejíž vzor naleznete níže:  

Pro správné vyplnění žádosti a urychlení procesu nabízíme možnost předběžné konzultace žádosti před jejím oficiálním podáním. V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde či e-mailem na adrese pripojeni@net4gas.cz.

Řádně vyplněnou žádost o připojení k přepravní soustavě, prosím, směřujte na obchodní oddělení společnosti NET4GAS a doručte ji jedním z níže uvedených způsobů:

1. doporučeným dopisem či kurýrem na adresu:

NET4GAS, s.r.o.
Obchodní oddělení
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

2. osobně na podatelnu NET4GAS na adrese výše

3. datovou schránkou (id): 8ecyjt9