image

Veřejné konzultace

Veřejná konzultace: dodatek k propojovací dohodě pro Brandov

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem těchto smluvních změn je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro hraniční bod Brandov po ustanovení VIP Brandov-GASPOOL a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 26. dubna 2019.

Veřejná konzultace: VIP dohoda pro VIP Waidhaus-NCG

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem této dohody je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro VIP Waidhaus-NCG a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 24. února 2019.

Veřejná konzultace: VIP dohoda a dodatky k propojovacím dohodám pro VIP Brandov-GASPOOL

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem těchto smluvních změn je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro VIP Brandov-GASPOOL a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 14. ledna 2019.