image

Veřejné konzultace

Veřejná konzultace: Dodatek č. 1 k VIP dohodě pro VIP Brandov – GASPOOL

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (“NC INT”), zahajuje společnost NET4GAS, s.r.o. veřejnou konzultaci:

Obsahem konzultovaného výňatku jsou smluvní ustanovení týkající se nového fyzického propojovacího bodu „Deutschneudorf EUGAL Brandov” a jeho začlenění pod virtuální propojovací bod VIP Brandov – GASPOOL.

Uživatelé sítě mohou zaslat své komentáře k výše uvedeným ustanovením na capacitybooking@net4gas.cz do 21.4.2020

Veřejná konzultace: Propojovací dohoda pro nový hraniční bod Brandov – EUGAL

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (“NC INT”), zahajuje společnost NET4GAS, s.r.o. veřejnou konzultaci návrhu vybraných ustanovení:

Obsahem konzultovaných vybraných ustanovení jsou smluvní ujednání vztahující se k postupům pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro hraniční bod Brandov - EUGAL a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Příslušná pravidla pro proces sesouhlasení a přidělování množství plynu byla součástí veřejné konzultace konané v souvislosti se zřízením virtuálního propojovacího bodu (VIP) na německo-české hranici, a proto již nejsou předmětem této konzultace. Zmíněná konzultace se konala od 14. listopadu 2018 do 14. ledna 2019, viz níže uvedené odkazy:

Uživatelé sítě mohou zaslat své komentáře k výše uvedeným ustanovením na capacitybooking@net4gas.cz do 9.3.2020.

Veřejná konzultace: dodatek k propojovací dohodě pro Brandov

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem těchto smluvních změn je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro hraniční bod Brandov po ustanovení VIP Brandov-GASPOOL a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 26. dubna 2019.

Veřejná konzultace: VIP dohoda pro VIP Waidhaus-NCG

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem této dohody je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro VIP Waidhaus-NCG a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 24. února 2019.

Veřejná konzultace: VIP dohoda a dodatky k propojovacím dohodám pro VIP Brandov-GASPOOL

V souladu s článkem 4 (2) Nařízení Komise (EU) 2015/703 z 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (NC INT), zahajuje společnost NET4GAS veřejnou konzultaci:

Předmětem těchto smluvních změn je ustanovit proces pro řízení přeshraniční přepravy zemního plynu (včetně nominací a matchingu) pro VIP Brandov-GASPOOL a také pro komunikaci v případě mimořádných událostí v souladu s článkem 10 NC INT.

Uživatelé sítě mohou okomentovat přiložená smluvní ustanovení týkající se nominační a matchingové procedury, alokací množství plynu a komunikačního procesu v případě mimořádných událostí a zaslat své komentáře na capacitybooking@net4gas.cz do 14. ledna 2019.