image

Fakturace a finanční způsobilost

Fakturace

Platby za přepravu plynu

Vyúčtování plateb za přepravu plynu uživateli soustavy ve smluvním měsíci M probíhá podle níže uvedeného schématu:

 • Zálohová faktura
  • výše platby: 100 % měsíčního plnění bez variabilní složky ceny
  • datum vystavení: do 20. kalendářního dne měsíce M-1
  • splatnost: 14 kalendářních dnů od data zaslání zákazníkovi
 • Dodatečná zálohová faktura(y)
  • výše platby: 100 % měsíčního plnění bez variabilní složky ceny 
  • vystavuje se při dodatečné rezervaci kapacity na měsíc M v období po 20. dni měsíce M-1 do 19. dne měsíce M, pokud cena rezervované kapacity převýší 50 000 Kč
  • datum vystavení: do 5 pracovních dnů po dodatečné rezervaci kapacity
  • splatnost: 14 kalendářních dnů od data zaslání zákazníkovi
 • Zúčtovací faktura
  • výše platby: 100 % celkového měsíčního plnění mínus zaplacené zálohy 
  • datum vystavení: do 14. kalendářního dne měsíce M+1
  • splatnost: 14 kalendářních dnů od data zaslání zákazníkovi

Administrativní a fakturační údaje

Údaje o společnosti:
NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
P.O. BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 108316

IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364
EIC kód: 21X000000001304L

Bankovní spojení:
ČSOB Praha

Platby v českých korunách
Číslo účtu: 17470543/0300
IBAN: CZ8203000000000017470543
SWIFT kód: CEKOCZPP

Platby v eurech
Číslo účtu: 02004280/0300
IBAN: CZ8803001712800017470543
SWIFT kód: CEKOCZPP

Fakturační a platební podmínky jsou upravené v článku 12 Řádu provozovatele přepravní soustavy

Finanční způsobilost

Uživatel soustavy je povinen prokázat společnosti NET4GAS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých smluvních závazků nejpozději:

 • 2 kalendářní měsíce před zahájením přepravy plynu, nebo
 • 2 pracovní dny před rezervací (převedením) přepravní kapacity v případě, že období mezi rezervací (převodem) a prvním dnem přepravy plynu je kratší než 2 kalendářní měsíce

Dostatečnou finanční způsobilost je možné doložit buď formou finančního zajištění v podobě

 • bankovní garance,
 • kauce,
 • ručitelského prohlášení (závazné znění je v českém jazyce),

nebo

může být společností NET4GAS uživateli soustavy přidělen kreditní limit na základě ratingu a vlastního kapitálu. Pro stanovení kreditního limitu je pak třeba předložit

 • finanční výkazy ne starší než 18 měsíců,
 • ratingové hodnocení ne starší než 6 měsíců od jedné z následujících agentur: Standard & Poor‘s, Moody’s, Fitch, Creditreform nebo Dun & Bradstreet (hospodářská zpráva s Failure Score).

Požadovaná výše zajištění je dána kreditní expozicí, která je stanovena dle Přílohy č. 1 Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Všechny druhy finančního zajištění jsou akceptovány pouze v českých korunách.

Kde najdu více?

Užitečné odkazy

Ke stažení