image

Cenový kalkulátor

Cenový kalkulátor slouží pro simulaci nákladů na rezervovanou přepravní kapacitu pro vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy a pro vstupní a výstupní body virtuálních zásobníků plynu.

Pro subjekty zúčtování, tedy subjekty registrované u Operátora trhu s elektřinou a plynem (OTE) cenový kalkulátor ukazuje rovněž výši kreditní expozice vyplývající z dané transakce, kterou je třeba zajistit.

Pro tzv. čisté tranzitéry, tedy subjekty bez registrace na OTE, je k výši kreditní expozice z dané transakce potřeba připočíst bilančně-přepravní riziko v souladu s Přílohou č. 1 Řádu provozovatele přepravní soustavy.

PZP Gas Storage CZ
PZP MND
PZP Moravia