image

Přímo připojení zákazníci

Cena za přepravu pro přímo připojené zákazníky je řešena odstavcem 8 Cenového rozhodnutí č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019. Má fixní a variabilní složku. Zákazník může v souladu s odstavcem 8.4. tohoto cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu. 

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny / pevná cena za odebraný plyn Cpkom je v roce 2020 rovna 0,78 Kč za každou MWh přepravenou přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Fixní část ceny

Výše pevné ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou Cppz v Kč/MWh/den se již neodvíjí od výše objemu rezervované kapacity daného zákazníka a  je pro rok 2020  následující:

  • Cppz = 2127,72 Kč/MWh/den

Odstavce 8.5. až 8.11. Cenového rozhodnutí stanovují také cenové podmínky pro:

  • Pevnou měsíční přepravní kapacitu,
  • Pevnou klouzavou přepravní kapacitu,
  • Denní pevnou přepravní kapacitu,
  • Vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu,
  • Přerušitelnou přepravní kapacitu a
  • Překročení rezervované kapacity.

Jednosložková cena

Zákazník může v souladu s odstavcem 8.4. Cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu v Kč za MWh přepraveného plynu, která se určí podle vzorce:

Cpjed = Cppz / 40 + Cpkom + 20

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Užitečné odkazy