image

Přímo připojení zákazníci

Cena za přepravu pro přímo připojené zákazníky je řešena odstavcem 10 Cenového rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021. Má fixní a variabilní složku. Zákazník může v souladu s odstavcem 10.4. tohoto cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu.

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny / pevná cena za odebraný plyn CPPZ-kom je v roce 2022 rovna 1,76 Kč za každou MWh přepravenou přes daný výstupní bod přepravní soustav.

Fixní část ceny

Výše pevné ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou CPPZ-n v Kč/MWh/den se již neodvíjí od výše objemu rezervované kapacity daného zákazníka a je pro rok 2022 následující:

  • CPPZ-n = 3 092,74 Kč/MWh/den

Odstavce 10.5. až 10.11. Cenového rozhodnutí stanovují také cenové podmínky pro:

  • Pevnou měsíční přepravní kapacitu,
  • Pevnou klouzavou přepravní kapacitu,
  • Denní pevnou přepravní kapacitu,
  • Vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu,
  • Přerušitelnou přepravní kapacitu a
  • Překročení rezervované kapacity.

Jednosložková cena

Zákazník může v souladu s odstavcem 10.4. Cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu v Kč za MWh přepraveného plynu, která se určí podle vzorce:

CPPZ-jed = CPPZ-n / 40 + CPPZ-kom + 20 

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Užitečné odkazy