image

Přímo připojení zákazníci

Cena za přepravu pro přímo připojené zákazníky je řešena odstavcem 10 Cenového rozhodnutí č. 12/2021 ze dne 14. listopadu 2022. Má fixní a variabilní složku. Zákazník může v souladu s odstavcem 10.4. tohoto cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu.

Fixní část ceny

Výše pevné ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou CPPZ-n v Kč/MWh/den se již neodvíjí od výše objemu rezervované kapacity daného zákazníka a je pro rok 2023 následující:

  • CPPZ-n = 3 520,26 Kč/MWh/den

Odstavce 10.5. až 10.11. Cenového rozhodnutí stanovují také cenové podmínky pro:

  • Pevnou měsíční přepravní kapacitu,
  • Pevnou klouzavou přepravní kapacitu,
  • Denní pevnou přepravní kapacitu,
  • Vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu,
  • Přerušitelnou přepravní kapacitu a
  • Překročení rezervované kapacity.

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny / pevná cena za odebraný plyn CPPZ-kom je v roce 2023 rovna 1,76 Kč za každou MWh přepravenou přes daný výstupní bod přepravní soustav.

Jednosložková cena

Zákazník může v souladu s odstavcem 10.4. Cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu v Kč za MWh přepraveného plynu, která se určí podle vzorce:

CPPZ-jed = CPPZ-n / 40 + CPPZ-kom + 20 

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Ceny pro přímo připojené zákazníky pro rok 2024

Pevná i variabilní složka ceny pro přímo připojené zákazníky pro kalendářní rok 2024 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v listopadu 2023.

Užitečné odkazy