image

NC TAR

Nařízení komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (NC TAR) nabylo účinnosti 6. dubna 2017. Hlavním cílem NC TAR je dále harmonizovat tarify pro přepravu zemního plynu a metodiku jejich stanovování v rámci Evropské unie. Výsledkem implementace NC TAR by tak měly být transparentní a nediskriminační přepravní tarify, které dále usnadní a zefektivní fungování evropského trhu se zemním plynem.

Proces implementace NC TAR probíhá ve třech fázích. První dvě fáze již proběhly.

Poslední třetí fáze, která řeší metodiku stanovení regulovaných tarifů (vyvolávacích cen pro aukce přepravní kapacity), zúčtovací ceny a rekonciliaci výnosů, bude ukončena 31. května 2019.

Více informací o NC TAR a jeho dopadech naleznete na webových stránkách ENTSOG a v dokumentech k veřejné konzultaci.

Užitečné odkazy