image

Ceny pro zásobníky plynu

Zákazník využívající zásobníky plynu v České republice rezervuje:

  • u společnosti NET4GAS přepravní kapacitu do / ze zásobníků plynu, a to prostřednictvím systému tryGAS a
  • u provozovatele zásobníku plynu skladovací, vtláčecí a těžební kapacitu do / ze zásobníku plynu, která se rezervuje v aukcích organizovaných příslušným provozovatelem zásobníku.

Cena za přepravní kapacitu má fixní a variabilní složku, které jsou stanoveny v článku 8. Cenového rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, respektive v Cenovém rozhodnutí č. 2/2022 ze dne 10. května 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí č.7/2021 ze dne 30. listopadu 2021.

Fixní část ceny

  • Pevné roční ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu (Cz) pro vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu byly upraveny v cenovém rozhodnutí č. 2/2022 ze dne 10. května 2022. Pro rok 2022 s účinností od 10. května 2022 je pevná roční cena pro body virtuálního zásobníku plynu za 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity na jeden kalendářní rok rovna:
    1. 0 Kč/MWh/den pro vstupní body přepravní soustavy (pro těžbu ze zásobníků) a
    2. 0 Kč/MWh/den pro výstupní body přepravní soustavy (pro vtláčení do zásobníků).  

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny se uplatňuje pouze u výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu a dle článku 8.1 cenového rozhodnutí č.7/2021 ze dne 30. listopadu 2021 je pro rok 2022 rovna 0,74 Kč za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Užitečné odkazy