image

Ceny pro zásobníky plynu

Zákazník využívající zásobníky plynu v České republice rezervuje:

  • u společnosti NET4GAS přepravní kapacitu do / ze zásobníků plynu, a to prostřednictvím systému CAMS a
  • u provozovatele zásobníku plynu skladovací, vtláčecí a těžební kapacitu do / ze zásobníku plynu, která se rezervuje v aukcích organizovaných příslušným provozovatelem zásobníku.

Cena za přepravní kapacitu má fixní a variabilní složku, které jsou stanoveny v článku 8. Cenového rozhodnutí č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023.

Fixní část ceny

  • Pevné roční ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu (Cz) pro vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu byly stanoveny v cenovém rozhodnutí č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023. Pro rok 2024 je pevná roční cena pro body virtuálního zásobníku plynu za 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity na jeden kalendářní rok rovna:
  • 0 Kč/MWh/den pro vstupní body přepravní soustavy (pro těžbu ze zásobníků) a
  • 0 Kč/MWh/den pro výstupní body přepravní soustavy (pro vtláčení do zásobníků).  

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny se uplatňuje pouze u výstupních bodů přepravní soustavy do virtuálních zásobníků plynu a dle článku 8.1 cenového rozhodnutí č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 je pro rok 2024 rovna 1,06 Kč za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Ceny pro zásobníky plynu pro rok 2025

Pevná i variabilní složka ceny pro zásobníky plynu pro kalendářní rok 2025 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v listopadu 2024.

Užitečné odkazy