image

Ceny pro hraniční body

Fixní část ceny

Pevnou roční cenu za rezervovanou přepravní kapacitu pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy naleznete pro kalendářní rok 2022  v tabulce níže a také v článku 2.1. v Části druhé Cenového rozhodnutí č. 3/2021 ze dne 27. května 2021.    

Název hraničního bodu

Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den

pro vstupní hraniční bod 

pro výstupní hraniční bod

Lanžhot

507,95

3 369,25

Český Těšín

225,23

5 122,41

VIP Brandov

846,84

3 618,06

VIP Waidhaus

903,10

1 853,60

Část druhá výše uvedeného cenového rozhodnutí obsahuje také multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení kvartálních, měsíčních, denních a vnitrodenních cen pro kalendářní rok 2022. 

Pevná cena za rezervovanou pevnou roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

Cs = Cr x Fc + AP

Legenda:

 

Cr

je pevná roční cena ze 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity

 

Fc  

je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se 

 

pro roční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce
Fc  = 1,

 

pro čtvrtletní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc  = D / PDr × 1,1

 

pro měsíční standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc = D / PDr  × 1,25,

 

kde

 

D je počet plynárenských dní trvání kapacitního produktu,
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku, 
AP je aukční prémie dosažená v aukci přepravní kapacity  

 

Vyvolávací pevná cena v aukci za rezervovanou pevnou denní a vnitrodenní přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

pro denní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce 
Cvyd = 1 / PDr × 1,5 × Cr,,

 

a pro vnitrodenní standardní pevnou kapacitu
Cvyvd = 1 / PDr × 1,7 × Cr,

 

kde
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku

 

Tyto ceny jsou výchozím bodem pro aukce přepravní kapacity na aukčních platformách PRISMA a GSA.

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2022 v Kč za každou přepravenou MWh se uplatňuje pouze u výstupních hraničních bodů a je stanovena v článku 7.1. Cenového rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021.

Pro výstupní hraniční body je variabilní cena za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy rovna součinu 0,0058 x COTE.

Legenda:

 

COTE je hodnota indexu OTE pro daný den přepravy . Hodnota je pro každý den zveřejňována na webových stránkách operátora trhu v sekci Krátkodobé trhy – Plyn – Vnitrodenní trh; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota indexu OTE publikována. 
 

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D.

 

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2023 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v listopadu 2022.

 

Užitečné odkazy