image

Ceny pro hraniční body

Fixní část ceny

Pevnou roční cenu za rezervovanou přepravní kapacitu pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy naleznete v tabulce  v článku 2.2. v Části druhé  Cenového rozhodnutí č. 1/2019 ze dne 21. května 2019.

Multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení kvartálních, měsíčních, denních a vnitrodenních cen jsou uvedeny v článcích 2.3.1., 2.7. a 2.8.

Tyto ceny jsou výchozím bodem pro aukce přepravní kapacity na aukčních platformách PRISMA a GSA.

Pevná cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

Cs = Cr x Fc + AP

Legenda:

 

Cr

je pevná roční cena ze 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity pro období 1 kalendářního roku uvedená pro rok 2020 pro každý vstupní a výstupní bod přepravní soustavy v tabulce v článku 2.2. v Části druhé Cenového rozhodnutí č. 1/2019 ze dne 21. května 2019

 

Fc  

je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity kdy platí, že:

Fc = 1 pro roční kapacity
Fc = 3 / 12 x 1,1 pro čtvrtletní kapacity
Fc = 1 / 12 x 1,25 pro měsíční kapacity
Fc = 1 / 365 x 1,5 pro denní kapacity
Fc = 1 / 365 x 1,7 pro vnitrodenní kapacity

 

AP 

je aukční prémie v Kč/MWh/den dosažená v aukci přepravní kapacity

 

Výchozí cena pro aukce přepravní kapacity na aukčních platformách je rovna součinu Cr a příslušného Fc.

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny v Kč za každou přepravenou MWh se uplatňuje pouze u výstupních hraničních bodů.

Pro výstupní hraniční body je variabilní cena za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy rovna součinu 0,0026 x CNCG.

Legenda:

 

CNCG je plánovaná nákupní cena energie plynu na následující plynárenský den, která se určí jako hodnota „End-of-Day Price“ na burze European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 produktu Day 1 MW pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D.

 

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D.

 

Užitečné odkazy