image

Ceny pro hraniční body

Fixní část ceny pro rok 2023

Pevnou roční cenu za rezervovanou přepravní kapacitu pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy naleznete pro kalendářní rok 2023 v tabulce níže a také v článku 2.1. v Části druhé Cenového rozhodnutí č. 1/2023 ze dne 2. června 2023.  

Název hraničního bodu

Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Crv Kč/MWh/den

pro vstupní hraniční bod

pro výstupní hraniční bod

Lanžhot

632,35

6 714,53

Český Těšín

280,39

10 208,39

VIP Brandov

1 054,24

7 210,38

VIP Waidhaus

1 124,28

3 694,01

Část druhá výše uvedeného cenového rozhodnutí č. 1/2023 obsahuje také multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení kvartálních, měsíčních, denních a vnitrodenních cen pro kalendářní rok 2024. 

Pevná cena za rezervovanou pevnou roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

Cs = Cr x Fc + AP

Legenda:

 

Cr

je pevná roční cena ze 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity

 

Fc  

je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se 

 

pro roční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce
Fc  = 1,

 

pro čtvrtletní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc  = D / PDr × 1,1

 

pro měsíční standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc = D / PDr  × 1,25,

 

kde

 

D je počet plynárenských dní trvání kapacitního produktu,
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku, 
AP je aukční prémie dosažená v aukci přepravní kapacity  

 

Vyvolávací pevná cena v aukci za rezervovanou pevnou denní a vnitrodenní přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

pro denní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce 
Cvyd = 1 / PDr × 1,5 × Cr,,

 

a pro vnitrodenní standardní pevnou kapacitu
Cvyvd = 1 / PDr × 1,7 × Cr,

 

kde
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku

 

Tyto ceny jsou výchozím bodem pro aukce přepravní kapacity na aukčních platformách PRISMA a GSA.

Pevná roční cena za rezervovanou přepravní kapacitu pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy pro kalendářní rok 2025 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu nejpozději do konce května 2024.

Variabilní část ceny pro rok 2024

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2024 v Kč za každou přepravenou MWh se uplatňuje pouze u výstupních hraničních bodů a je stanovena v článku 7.1. Cenového rozhodnutí č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023.

Pro výstupní hraniční body je variabilní cena za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy rovna součinu 0,0058 x COTE.

Legenda:

 COTE je hodnota indexu OTE pro daný den přepravy. Hodnota je pro každý den zveřejňována na webových stránkách operátora trhu v sekci Krátkodobé trhy – Plyn – Vnitrodenní trh; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota indexu OTE publikována. 

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D.

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2025 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v listopadu 2024.

 

Užitečné odkazy