image

Cenová rozhodnutí

Ceny za přepravu plynu v České republice jsou regulovány a stanoveny vždy na daný kalendářní rok Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pro všechny vstupní a výstupní body přepravní soustavy se cena za přepravu plynu skládá z:

  • fixní složky za MWh rezervované kapacity a
  • variabilní složky dané cenou za každou MWh přepraveného plynu.

V návaznosti na implementaci Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017 (NC TAR) jsou počínaje rokem 2018 vydávána vždy dvě cenová rozhodnutí na daný kalendářní rok:

  • Cenové rozhodnutí s cenami pro hraniční body přepravní soustavy a zásobníky plynu nejpozději 30 dnů před roční aukcí přepravní kapacity, tedy do konce května předcházejícího roku a
  • Cenové rozhodnutí s ostatními regulovanými cenami pro plynárenský trh, a to obvykle do konce listopadu předcházejícího roku.

Pro hraniční body přepravní soustavy je regulovaná fixní cena za rezervovanou kapacitu startovací cenou v aukci na prodej přepravní kapacity.

Aktuálně platná cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí pro rok 2023

Cenová rozhodnutí pro rok 2024

Kde najdu více?

Detailnější informace k regulovaným cenám jsou dostupné na stránkách týkajících se cen pro:

Simulaci nákladů na přepravu plynu pro jednotlivé vstupní a výstupní body české přepravní soustavy lze provést v cenovém kalkulátoru.

Užitečné odkazy