image

Cenová rozhodnutí

Ceny za přepravu plynu v České republice jsou regulovány a stanoveny vždy na daný kalendářní rok Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pro všechny vstupní a výstupní body přepravní soustavy se cena za přepravu plynu skládá z:

 1. fixní složky za MWh rezervované kapacity a
 2. variabilní složky dané cenou za každou MWh přepraveného plynu.

V návaznosti na implementaci Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017 (NC TAR) jsou počínaje rokem 2018 vydávána vždy dvě cenová rozhodnutí na daný kalendářní rok:

 1. Cenové rozhodnutí s cenami pro hraniční body přepravní soustavy a zásobníky plynu nejpozději 30 dnů před roční aukcí přepravní kapacity, tedy do konce května předcházejícího roku a
 2. Cenové rozhodnutí s ostatními regulovanými cenami pro plynárenský trh, a to obvykle do konce listopadu předcházejícího roku.

Pro hraniční body přepravní soustavy je regulovaná fixní cena za rezervovanou kapacitu startovací cenou v aukci na prodej přepravní kapacity.

Aktuálně platná cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí pro rok 2024

 1. Cenové rozhodnutí č. 1/2023 ze dne 2. června 2023
  stanovuje regulované pevné ceny přepravy pro hraniční body přepravní soustavy pro kalendářní rok 2024
 2. Cenové rozhodnutí č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023
  stanovuje variabilní složku ceny přepravy pro hraniční body a regulované ceny přepravy pro body virtuálního zásobníku plynu, provozovatele distribučních soustav a přímo připojené zákazníky pro kalendářní rok 2024

Cenová rozhodnutí pro rok 2025

 1. Cenové rozhodnutí č. 1/2024 ze dne 31. května 2024
  stanovuje regulované pevné ceny přepravy pro hraniční body přepravní soustavy pro kalendářní rok 2025 

Kde najdu více?

Detailnější informace k regulovaným cenám jsou dostupné na stránkách týkajících se cen pro:

 1. Hraniční body přepravní soustavy,
 2. Body virtuálního zásobníku plynu a
 3. Odběrná místa konečných zákazníků připojených na přepravní soustavu.

Simulaci nákladů na přepravu plynu pro jednotlivé vstupní a výstupní body české přepravní soustavy lze provést v cenovém kalkulátoru.

Užitečné odkazy

 1. NC TAR
 2. Cenová rozhodnutí na stránkách ERÚ
 3. Cenový kalkulátor