image

Aktuality pro obchodníky

01.02.2022 Žádost o výjimku z obousměrné kapacity na hraničním předávacím bodě Cieszyn

Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští konzultaci s provozovateli přepravních soustav k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Připomínky lze podávat do 28. února 2022.

17.01.2022 Veřejná konzultace projektu přírůstkové kapacity s Polskem

Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští veřejnou konzultaci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem.

27.10.2021 Rozhodnutí ERÚ: CZ-AT projekt přírůstkové kapacity

ERÚ vydalo kladné rozhodnutí ve věci CZ-AT projektu přírůstkové Kapacity.

27.07.2021 Rozhodnutí ohledně CZ-AT projektu přírůstkové kapacity

ACER poskytl ERÚ a E-control více času na dosažení dohody ohledně návrhu projektu přírůstkové kapacity.

07.07.2021 Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity

Na základě článku 22(3) NC CAM byl ukončen proces přírůstkové kapacity na hranici mezi Polskem a Českou republikou.

02.07.2021 Přírůstková kapacita 2021

V souladu s NC CAM (článkem 26) NET4GAS nabízí společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit v rámci procesu přírůstkové kapacity (2021) nezávazné indikativní poptávky počínaje 5. červencem 2021.

22.06.2021 NEWS4SHIPPERS červen 2021

Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách.

05.05.2021 Zveřejnění podle Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM)

Národní regulační úřady České republiky a Polska vydaly koordinované rozhodnutí ve věci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem.

05.05.2021 Odložení rozhodnutí o projektu přírůstkové kapacity s Rakouskem

Národní regulační úřady České republiky a Rakouska podaly žádost o odložení rozhodnutí ohledně projektu přírůstkové kapacity mezi Českou republikou a Rakouskem.

25.01.2021 NEWS4SHIPPERS leden 2021

Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách.

09.11.2020 Veřejná zakázka na dodávku plynu

Společnost NET4GAS zveřejnila veřejnou zakázku „Dodávka plynu pro r. 2021-2022“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele NET4GAS.

09.11.2020 Veřejná zakázka na dodávku elektřiny

Společnost NET4GAS zveřejnila veřejnou zakázku „Dodávka elektřiny pro r. 2021-2022“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele NET4GAS.

05.11.2020 Projekt přírůstkové kapacity s Rakouskem

Společnost NET4GAS předložila na ERÚ žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem.

02.11.2020 Návrh projektu přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS ve spolupráci se společností Gaz-System Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem.

30.10.2020 Desetiletý plán rozvoje

Společnost NET4GAS zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2021-2030.
Strana: <a href='/cz/pro-zakazniky/aktuality-pro-obchodniky/?page=1'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  <a href='/cz/pro-zakazniky/aktuality-pro-obchodniky/?page=3'>&gt;&gt;&gt;