image

Blíž přírodě: Soutěže ČSOP startují v novém školním roce

01.09.2020

S příchodem nového školního roku rozbíhá Český svaz ochránců přírody další ročníky svých tradičních přírodovědných soutěží. Ekologická olympiáda vstoupí do 26. ročníku a Zlatý list čeká již ročník číslo 49. Realizace obou soutěží je s úpravami prozatím i v době koronaviru možná a to zejména proto, že se budou odehrávat prakticky jen v přírodě.

V rámci 26. ročníku Ekologické olympiády poměří své znalosti tříčlenné týmy středoškolských studentů v krajských kolech a jejich vítězové postoupí do kola národního. Většinu krajských kol organizátoři plánují na podzim 2020. Samozřejmě všichni vnímají nejistotu ohledně hygienických opatření, za kterých se kola budou moci konat, ale Ekologická olympiáda je v rukou profesionálů, kteří se dokáží přizpůsobit a bude-li třeba, připraví své kolo distanční formou nebo jej přesunou na jaro 2021. „Všichni však pevně doufáme, že to nebude potřeba a studenti se budou moci setkat nejen s dalšími studenty se stejným zájmem o ekologii a ochranu prostředí, ale i s odborníky během obhajoby terénního praktického úkolu, znalostního testu, poznávání přírodnin či doprovodných přednášek a exkurzí.“ dodává Lenka Žaitliková, ředitelka Kanceláře Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, která obě soutěže koordinuje.

Soutěž Zlatý list je zahájena 1. letošním Dobrovolným úkolem. Během roku budou zveřejněny celkem 4 Dobrovolné úkoly, které mohou nejlepší družstvo obou postupových kategorií transportovat přímo do národního kola. Stěžejní části Zlatého listu, a sice základní a krajská kola, proběhnou během jara 2021 a národní kolo na ně naváže v druhé polovině června 2021 v Lubenci (Ústecký kraj). Ve Zlatém listu soutěží šestičlenná družstva žáků ve věku základní školní docházky. Soutěžní tým můžou tvořit žáci reprezentující jednu školu, nebo jakoukoli další organizaci pracující s dětmi a mládeží (DDM, oddíl mládežnické organizace apod.)

Ačkoliv jsou soutěže celostátně koordinovány ústředím ČSOP, většina organizace a samotné realizace je v rukou desítek dobrovolníků z jednotlivých krajů. Nezřídka se stává, že jsou jejich řady doplňovány právě odrostlými soutěžícími z minulých ročníků, kteří se nadšeně podílí na realizaci.

Podrobnější informace o soutěžích jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých soutěží, www.ekolympiada.czwww.zlatylist.cz.

Každoročně jsou soutěže spoluvyhlašovány s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je také finančně podporuje. Obě soutěže ČSOP jsou neodmyslitelně spojeny s jejich generálním partnerem, společností NET4GAS, s. r. o. Za podporu děkujeme rovněž Státnímu fondu životního prostředí, Lesům České republiky a Ministerstvu životního prostředí.

Více informací o programu NET4GAS Blíž přírodě a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.