image

Blíž poznání: Společnost NET4GAS tradičně ocenila studenty VŠCHT v Praze

25.10.2019

Zástupci společnosti NET4GAS předali motivační prospěchové stipendium dalšímu studentovi Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ocenění každoročně směřuje také studentům za semestrální projekty v magisterském studiu, odborné práce v doktorském studiu, výsledky v technologických laboratořích nebo za soutěžní práce v rámci Studentské vědecké konference.

Společnost NET4GAS je generálním partnerem Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze od roku 2012. Za tu dobu podpořila již téměř 150 studentů.