image

Sousední provozovatelé přepravní soustavy

NET4GAS je prostřednictvím přepravní soustavy přímo propojen se všemi sousedními zahraničními provozovateli přepravních soustav kromě rakouské.


V případě, že obchodník chce přepravovat plyn přepravní soustavou NET4GAS do sousedních zahraničních virtuálních bodů, musí si zarezervovat přepravní kapacitu také u následujících sousedních provozovatelů přepravní soustavy:

Obchodní zóna NetConnect Germany (Německo)

Obchodní zóna GASPOOL (Německo)

Od 1. listopadu 2018 jsou na německé straně hranice s obchodní zónou GASPOOL přepravní kapacity prodávány pouze provozovateli:

  • GASCADE Gastransport pro virtuální hraniční bod VIP Brandov-GASPOOL a
  • OPAL Gastransport pro fyzický hraniční bod Brandov-OPAL.

Slovensko

Polsko

Rakousko

Přepravní kapacita mezi Českou republikou a Rakouskem je od 1. října 2018 prodávána v rámci pilotní fáze služby TRU (Trading Region Upgrade)