image

Sousední provozovatelé přepravní soustavy

NET4GAS je prostřednictvím přepravní soustavy přímo propojen se všemi sousedními zahraničními provozovateli přepravních soustav kromě rakouské.


V případě, že obchodník chce přepravovat plyn přepravní soustavou NET4GAS do sousedních zahraničních virtuálních bodů, musí si zarezervovat přepravní kapacitu také u následujících sousedních provozovatelů přepravní soustavy:

Obchodní zóna Trading Hub Europe (Německo)

Německá obchodní zóna Trading Hub Europe vznikla 1. října 2021 sloučením původních obchodních zón GASPOOL a NetConect Germany.  Přepravní kapacitu v této zóně na německé straně hranice prodávají následující provozovatelé přepravních soustav:

Na české straně hranice NET4GAS prodává přepravní kapacitu pouze na virtuálních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus, bod IP Opal je plně integrován pod bod VIP Brandov.  

Fyzicky je přepravní soustava NET4GAS přímo propojena také s dalšími provozovateli přepravních soustav v Německu, kteří sice přepravní kapacitu komerčně nenabízejí, ale zajišťují fyzický tok komodity mezi oběma zeměmi, a to:

Slovensko

Polsko

Rakousko

Přepravní soustavy Rakouska a České republiky nejsou fyzicky propojeny a není tedy možné mezi těmito zeměmi ani rezervovat přepravní kapacitu.