image

ACER

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) byla zřízena v rámci třetího energetického balíčku s cílem posunout ještě dále dotvoření vnitřního trhu s energií, a to jak pro elektřinu, tak pro zemní plyn.

Agentura ACER oficiálně zahájila svoji činnost v březnu roku 2011 a sídlí ve slovinské Lublani.

Jako nezávislý evropský subjekt podporuje spolupráci mezi evropskými energetickými regulačními orgány a zajišťuje, že k integraci trhů a harmonizaci regulačních rámců dochází v souladu s cíli energetické politiky EU, které usilují o vytvoření:

  • konkurenceschopnějšího integrovaného trhu, který poskytuje spotřebitelům větší možnost volby,
  • účinné energetické infrastruktury zajišťující volný pohyb energie přes hranice a přepravu nových zdrojů energie, čímž se posílí zabezpečení dodávek podnikům a spotřebitelům v EU,
  • monitorovaného a transparentního trhu s energií, který spotřebitelům zaručí spravedlivé ceny odrážející náklady a odrazuje od podvodných praktik.

Odbor zemního plynu agentury ACER je rozdělený na tři klíčové oblasti činnosti, jejichž cílem je podpořit dosažení výše uvedených cílů:

  • rámcové pokyny a kodexy sítě, včetně regionální iniciativy pro zemní plyn,
  • spolupráce provozovatelů přepravních soustav (PPS) a rozvoj infrastruktury a sítí,
  • sledování trhu

Kde najdu více?