image

Propoj k PZP Tvrdonice

Připojení podzemního zásobníku plynu (PZP) Tvrdonice přímo na část přepravní soustavy určenou pro mezinárodní přepravu plynu umožňuje těžit plyn ze zásobníku zpět do soustavy, což je žádoucí zejména v případě potřeby posílení zpětného toku plynu a zvýšení bezpečnosti dodávek.

Parametry plynovodu, který vyvádí zvýšený těžební výkon z PZP Tvrdonice do přepravní soustavy, jsou: DN 1000, 7,35 MPa, délka 2,7 km. Připojení plynovodu ke stávajícím potrubním rozvodům v KS Břeclav bylo provedeno dvěma větvemi DN 1000, PN 73,5 ke stávajícímu kolektoru DN 1200 na stranu sání i výtlaku ve vstupním/výstupním objektu KS Břeclav.

Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií, Evropským energetickým programem pro hospodářské oživení (EEPR). Byl dokončen v roce 2013.