image

On-line aplikace

Aukční rezervační platformy pro rezervaci pevné koordinované přepravní kapacity na hraničních bodech:

tryGAS

tryGAS je obchodní systém zajišťující obchodní bilancování plynárenské soustavy ČR a komunikaci se subjekty.