image

Konzultace návrhu na implementaci virtuálního propojovacího bodu

Na základě povinnosti implementovat virtuální propojovací bod (VIP) vycházející ze článku 19 nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, společnost NET4GAS, s.r.o., jakožto provozovatel přepravní soustavy v České republice, zahajuje veřejnou konzultaci návrhu na implementaci (VIP).

Pravidla konzultačního procesu:  

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek je e-mail konzultace@net4gas.cz. 
  2. Do předmětu zprávy uveďte: Konzultace 5/2018
  3. Připomínky musí obsahovat odůvodnění. 
  4. Připomínky musí být zaslány v českém nebo anglickém jazyce. 
  5. Lhůta pro podání připomínek je 21. května 2018. 
  6. Provozovatel přepravní soustavy obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu. 
  7. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí provozovatel přepravní soustavy přihlížet.

Ke stažení:

Vyhodnocení konzultace návrhu na implementaci VIP

Společnost NET4GAS zahájila dne 4. května 2018 veřejný konzultační proces k návrhu na implementaci virtuálního propojovacího bodu (VIP). Během desetidenní konzultační lhůty k tomuto návrhu obdržela několik podnětů od účastníků trhu. Jejich vyhodnocení je zveřejněno v příloze níže.

Ke stažení