image

Finanční kalendář

Kalendář událostí pro investory pro rok 2020

28. dubna 2020 Zveřejnění Konsolidované výroční zprávy NET4GAS za rok 2019, včetně auditovaných výsledků hospodaření dle IFRS (česká a anglická verze)
Konferenční telefon, včetně roční prezentace pro investory