image

Podmínky připojení k přepravní soustavě

Podmínky připojení k plynárenské soustavě vydávané v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.