image

Diagnostika

Pro zajišťování bezpečné a spolehlivé přepravy plynu slouží celá řada metod, které jsou ve společnosti NET4GAS ve velké míře uplatněny.

Už při výstavbě plynovodů a dalších důležitých částí plynárenské soustavy jsou stanoveny přísné požadavky na kvalitu a jejich dodržování je důsledně kontrolováno.

V průběhu provozu jsou potom shromažďovány důležité informace o provozu, poruchách a údržbě a diagnostické údaje o technickém stavu sledovaných zařízení.

Provádění vnitřních inspekcí potrubí, kdy inspekční zařízení („inteligentní ježek“) prochází plynovodem bez přerušení přepravy plynu, je základním prostředkem diagnostiky potrubí. Inteligentní ježek, měřící píst, který je unášen proudícím plynem v potrubí, dokáže zjistit většinu vad, ať už vzniklých při výrobě, výstavbě, či narušením třetí stranou, a nebo korozí v důsledku poškození izolace. Opakování této kontroly vždy po několika letech a následné provedení oprav nebezpečných vad zjištěných inspekcí, zajistí bezpečný dlouhodobý provoz plynovodu. Většina odkrytých vad je opravena pouze přeizolováním potrubí, výjimečně jsou používány pro opravy plastové objímky, v krajním případě výřez poškozené části potrubí. NET4GAS disponuje technologií, umožňující provádění i náročné opravy potrubí bez přerušení přepravy plynu. Komplexní přístup zahrnuje také kontrolu kvality izolace potrubí, přesnou lokalizaci všech objektů a vad pomocí geografického informačního systému (GIS) a pečlivé vedení databáze údajů o stavu potrubí od jeho výstavby po současnost. Optimální využití všech informací zajišťuje systém řízení integrity potrubí (PIMS).

Dalším důležitým zařízením při přepravě plynu jsou kompresní stanice pro stlačování plynu. Jejich bezpečný a spolehlivý provoz podporuje zavedený diagnostický systém, který umožňuje lépe předcházet haváriím a přizpůsobovat provádění údržby a oprav skutečnému technickému stavu klíčových technologických zařízení. Základem diagnostiky turbín a kompresorů je vibrodiagnostika, která z měření a vyhodnocování vibrací usuzuje na mechanický stav stroje a charakter případných závad. Dalšími metodami jsou měření výkonových parametrů turbín a kompresorů, tribodiagnostika, která usuzuje na stav stroje ze znečištění mazacího oleje, boroskopie, umožňující vnitřní prohlídky strojů bez jejich demontáže a také třeba termovize, která určí vznikající závadu podle abnormálního zahřívání některé části stroje. NET4GAS využívá většinu těchto metod v komplexním systému sledování stavu technologie kompresních stanic.

Současný trend směřuje k propojení monitorovacích diagnostických systémů s řídícími a informačními systémy, k zaměření na efektivitu provozu a údržby, k uplatnění údržby zohledňující výsledky systematického sledování spolehlivosti jednotlivých částí technologie a hodnocení provozních rizik.

V celé historii provozu více než 3800 km plynovodů NET4GAS nedošlo k žádné havárii, která by ohrozila životy lidí, významně poškodila majetek jiných subjektů nebo omezila přepravu plynu. Za téměř čtyřicet let provozu došlo jenom ke dvěma významným porušením potrubí, a to v době před zahájením provádění plánovaných vnitřních inspekcí příslušných úseků potrubí.