image

Témata závěrečných prací

V rámci dobré spolupráce s vysokými školami, nabízíme studentům možnost zpracovat  bakalářskou/diplomovou práci v naší společnosti na námi nabízené témata

Výhoda pro studenty?

Možnost zpracovávat vybrané téma v prostředí reálného fungování společnosti.

Co požadujeme?

V případě, že Tě některé z témat zaujalo, prosím, zašli nám:

 • Název tématu
 • Motivační dopis „Co Tě na tématu zaujalo a jaký cíl by měla bakalářská/diplomová práce splnit“
 • Životopis v českém a anglickém jazyce.

Jak budeme dále pokračovat?

Po obdržení emailu se zvoleným tématem diplomové práce bude Tvoje žádost vyhodnocena zástupci oddělení HR a odbornými garanty. Dále Tě budeme kontaktovat a domluvíme se na konkrétním postupu.

V případě většího zájmu ze strany studentů je rozhodnutí o konkrétním zájemci na garantovi dané studentské práce.

Kontaktní osoba: 

Simona Holečková
Senior specialista, Personální rozvoj
E: simona.holeckova@net4gas.cz

Aktuální témata závěrečných prací pro vybraná oddělení NET4GAS

Obchodní měření plynu

 1. Stanovení metodiky a tvorby uhlovodíkových kondenzátů v přepravní soustavě
 2. Vliv vodíku na stanovení předaného množství a energie plynu stanovenými měřidly
 3. Vliv instalačních podmínek na stabilitu hmotnostních průtokoměrů
 4. Analýza stopových množství sirných sloučenin na předávacích stanicích

Accounting

 1. Oběh a archivace účetních dokladů
 2. Problémy při účtování o dlouhodobém majetku
 3. Vnitropodnikové směrnice v oblasti účetnictví

Protikorozní ochrana

 1. Vliv střídavé složky napětí na provoz aktivní protikorozní ochrany plynovodů
 2. Škody na zařízení aktivní ochrany plynovodů způsobené atmosférickým přepětím
 3. Koroze oceli způsobená bludnými střídavými proudy
 4. Mechanická odolnost PE/PP tovární izolace trub za nízkých teplot

Dispečing

 1. Vyhodnocení všech rizik spojených se zásobováním západní Evropy zemním plynem přes plynovody Nordsteam, OPAL a Gazela
 2. Optimalizace přepravy do distribučních zón z důvodu neustálého snižování spotřeby zemního plynu na území ČR
 3. Posouzení vlivu vyhlášení jednotlivých odběrových stupňů zemního plynu pro území celého státu na skutečnou spotřebu zemního plynu v ČR