Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Veřejné zakázky - Profil zadavatele

NET4GAS, s.r.o. je jakožto provozovatel přepravy plynu v ČR sektorovým zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Společnost NET4GAS je na základě zmíněného zákona povinna postupovat pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. V současné době finanční limity stanovené nařízením vlády činí 10 489 000 Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a 131 402 000 Kč v případě zakázek na stavební práce. NET4GAS zveřejňuje oznámení o zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách a současně na Profilu zadavatele.