image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 31. 12. 2012
Aktiva celkem 49 846 51 334 56 784 57 701
Tržby 9 879 8 781 9 012 10 089
Provozní zisk 5 307 4 495 4 777 6 073
Čistý zisk 2 762 3 076 3 506 4 566
Počet zaměstnanců 506 506 516 558

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.