image

Pro dodavatele

Veřejné zakázky

Společnost NET4GAS, s.r.o., je jakožto provozovatel přepravní plynárenské soustavy v ČR sektorovým zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Na základě zmíněného zákona je povinna postupovat pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. V současné době finanční limity stanovené nařízením vlády činí 11 413 000 Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a 142 668 000 Kč v případě zakázek na stavební práce. NET4GAS zveřejňuje oznámení o zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách a současně na Profilu zadavatele.

Ostatní zakázky


V případě zájmu o zařazení do portfolia poptávaných dodavatelů pro výběrová řízení společnosti NET4GAS nás kontaktujte na .