Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Údržba

Útvar Asset Maintenance společnosti NET4GAS disponuje týmem zaměstnanců s dlouholetým know-how v oblasti zajišťování oprav a montáží pro přepravní soustavu NET4GAS. Útvar Asset Maintenance vlastní a provozuje specializované technologie pro provádění oprav a zajištění provozuschopnosti přepravní soustavy NET4GAS.

Útvar Asset Maintenance zajišťuje pro přepravní plynárenskou soustavu NET4GAS činnosti ve třech hlavních oblastech:

 • opravy a montáže vyhrazených plynových zařízení (VPZ) na celé přepravní soustavě, tj. hraničních a vnitrostátních předávacích stanicích, kompresních stanicí a liniové části;
 • provoz a údržbu stávajících technologických zařízení protikorozní ochrany (PKO) dle platných technických pravidel (TPG) a českých norem, včetně realizace drobných oprav a výměny poškozených částí zařízení PKO;
 • provoz a údržbu telemetrie, kontrolu parametrů a dohled na technický stav telemetrie plynárenské přepravní soustavy.

Útvar Asset Maintenance zajišťuje následující činnosti:

 

Technologie, která snižuje dopad provádění oprav na životní prostředí Technologie, která umožňuje provedení opravy bez omezení přepravy nebo tlaku v potrubí Technologie, která umožňuje výrazné zkrácení doby odstávky potrubí Snížení celkové ceny opravy o cenu za neodtlakovaný plyn, popř. nevypuštěné médium  
Technologie, která snižuje dopad provádění oprav na životní prostředí Snížení celkové ceny opravy o cenu za neodtlakovaný plyn, popř. nevypuštěné médium
Technologie, která snižuje dopad provádění oprav na životní prostředí

Společnost NET4GAS nabízí externím subjektům mimo svých „zelených“ technologií také níže uvedené ostatní služby, a to buď samostatně, nebo jako součástí dodávky více služeb na klíč. Mezi klienty společnosti patří zejména provozovatelé sítí pro přepravu, distribuci a skladování zemního plynu a ropy.

Ostatní služby:

 • Provoz a údržba, kontrola a vyhodnocení provozních parametrů zařízení protikorozní ochrany PRO a PZP.
 • Provoz a údržba telemetrie, kontrola parametrů a dohled na technický stav telemetrie plynárenské přepravní soustavy.
 • Seřízení (nastavení) regulačních a pojišťovacích armatur regulačních řad na hraničních a vnitrostátních předávacích stanicích.
 • Servis kulových kohoutů a jejich ovládání.
 • Řízené odplynění plynovodů – zajištění bezpečných podmínek pro práci s otevřeným ohněm.
 • Zajištění elektrické energie pro svářecí agregáty a vysokofrekvenční ohřev (nízkozdvihový motorgenerátor) mimo elektrifikovaných objektů na plynárenské soustavě.
 • Opravy plynovodů technologií Clock Spring.
 • Svářecí práce.
  • výměny všech druhů a dimenzí armatur,
  • výměny části plynovodů a jeho příslušenství, opravy vad a rekonstrukce plynovodů, úpravy potrubních rozvodů na KS dimenzí,
  • navařování tvarovek pro vrtací a utěsňovací práce včetně zajištění indukčního předehřevu.
 • Vzduchový kompresor (např. čištění potrubí stlačeným vzduchem za nízkého tlaku).
 • Zemní práce v ochranných pásmech plynovodů.
 • Tryskací, metalizační a izolatérské práce na plynovodech.
 • atd.

V případě Vašeho zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb se obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu:

Ing. Daniel Rein
Obchodní zástupce
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 224 582