Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Služby a zákazníci

Společnost NET4GAS, s.r.o., jako výhradní držitel licence pro přepravu plynu v České republice, zaručuje všem obchodníkům se zemním plynem rovný a transparentní přístup k přepravní soustavě a zabezpečuje dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 15 - 20 % pro domácí spotřebu).

Služby poskytované společností NET4GAS zahrnují:

  • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku 
  • vnitrostátní přepravu plynu zemního plynu partnerům na území České republiky
  • doplňkové služby pro provozovatele plynárenských infrastruktur: údržba, dispečink