Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Projekty

Společnost NET4GAS je klíčovou součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Přepravní soustava, kterou NET4GAS provozuje a dále rozvíjí, významně přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Díky společnosti NET4GAS patří Česká republika mezi klíčové země, které se významně podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie.