Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Projekty

Společnost NET4GAS, s.r.o., je klíčovou součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Přepravní soustava, kterou NET4GAS provozuje a dále rozvíjí, významně přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. NET4GAS zabezpečuje mezinárodní i vnitrostátní přepravu a ročně přepraví přes 40 miliard m3 zemního plynu. Energetické trhy propojuje sítí plynovodů v délce přes 3 600 kilometrů už od roku 1971 a přepravní soustavu neustále modernizuje. Díky společnosti NET4GAS dnes patří Česká republika mezi klíčové země, které se významně podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie.

Aktuální investiční projekty:

  • Projekty EEPR
  • Program TEN-E
  • Projekty PCI