Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Projekty EEPR

Společnost NET4GAS, s.r.o., investuje do rozvoje přepravní soustavy dle současných potřeb českého a evropského energetického trhu. V rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (EEPR) rozhodla Evropská Komise v roce 2010 o přidělení finanční podpory společnosti NET4GAS, s.r.o. pro následující tři projekty:

  • Zpětný tok západ-východ
  • Česko-polský propoj (STORK)
  • Propoj k PZP Tvrdonice

Cílem programu EEPR bylo zvýšení bezpečnosti energetických dodávek v Evropě, zejména posílením přeshraniční infrastruktury.