Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Program rovného zacházení

Program opatření slouží k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ústatním účastníkům trhu s plynem, pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přepravní soustavy a přístupu do ní.