Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Profil společnosti

Zajišťujeme

  • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku,
  • vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky,
  • pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické produkty a služby.

Ve zkratce

  • Jsme držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice.
  • Poskytujeme dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku.
  • Ročně přepravujeme 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 1/5 pro domácí spotřebu).
  • Provozujeme více než 3800 km plynovodů.
  • Provozujeme tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav.
  • Jsme členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin asociace Marcogaz.
  • Zaměstnáváme více než 500 zaměstnanců.
  • Jsme společensky odpovědnou firmou.
  • Jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice.

Naše strategie

Naše vize: NET4GAS se stane vedoucím provozovatelem přepravní soustavy ve střední Evropě, spojujícím evropské trhy s plynem a nabízejícím moderní přepravní služby.

Naší misí je zajišťovat bezpečné a spolehlivé přepravní služby našim zákazníkům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, poskytovat dostatečné kapacity a garantovat nediskriminační a transparentní přístup.

S ohledem na cílový model evropského trhu s plynem zaměřujeme naši strategii na efektivní a na poptávku orientované řízení naší přepravní soustavy. Rozvíjíme naši přepravní soustavu v České republice s využitím nejmodernějších technologií a vytváříme nové přeshraniční propoje, které jsou základem pro další spojování trhu a jeho konečnou integraci. Provozujeme naši přepravní soustavu efektivně a ekologicky. Plynárenskou infrastrukturu monetizujeme řadou našich zákaznicky orientovaných kapacitních produktů, které přispívají k úsilí o vytvoření konkurenceschopného trhu s plynem. Formujeme naši budoucnost proaktivní rolí v rámci evropských struktur, a podílíme se tak na vytváření cílového modelu evropského trhu s plynem. Naším cílem je bezpečná a spolehlivá přeprava zemního plynu. Pro náš vysoce kvalifikovaný tým zaměstnanců je proto prioritou každodenní provozní a obchodní dokonalost.

Jsme si plně vědomi naší společenské odpovědnosti a striktně dodržujeme politiku ochrany životního prostředí se závazkem vůči příštím generacím.

Propojujeme trhy

  • dlouhodobými vztahy s našimi partnery,
  • přeshraničními propoji,
  • kapacitními produkty (VP2VP),
  • naší proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem,
  • dalšími produkty a projekty pro integraci trhu a rozvoj spolupráce mezi evropskými provozovateli přepravních soustav.

Usilujeme o

  • zvýšení bezpečnosti dodávek plynu do České republiky a dalších evropských zemí,
  • zvýšení konkurence v oblasti dodávek plynu,
  • posílení strategické polohy České republiky v rámci evropských přepravních tras,
  • posílení diverzifikace strategických energetických zdrojů v Evropě,
  • rozšíření energetické diverzifikace České republiky,
  • zvýšení kapacity pro přepravu zemního plynu pro Českou republiku.

Náš vlastník

Společnost NET4GAS je plně vlastněna společností NET4GAS Holdings, s.r.o., která je v držení konsorcia společností Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50 %).  

Allianz Capital Partners (ACP) je alternativní investiční platforma skupiny Allianz, která spravuje  majetek ve výši cca. 9,4 miliard EUR. Strategie ACP se zaměřuje na identifikaci vhodných dlouhodobých investičních příležitostí do aktiv generujících dlouhodobé, stabilní peněžní toky chráněné před inflací, jako jsou investice do infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Allianz je největší pojišťovnou v Evropě a druhým největším světovým správcem majetku v hodnotě přesahující 1,8 biliónů EUR. Allianz obsluhuje více než 78 miliónů zákazníků ve zhruba 70 zemích a je třetí největší pojišťovnou v České republice s předepsaným hrubým pojistným ve výši 276 miliónů EUR v roce 2013.

Borealis Infrastructure je lídrem v oblasti přímého investování do infrastruktury s více než desetiletou investiční zkušeností. Se svými kancelářemi v Torontu, Londýně, New Yorku a Sydney je Borealis investiční větví jednoho z největších kanadských penzijních fondů Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) s  ratingem AAA, který spravuje čistá aktiva v hodnotě více než 65 miliard kanadských dolarů.  Borealis spravuje čistá aktiva pro OMERS (11,6 miliard kanadských dolarů) a třetí strany prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia aktiv v oblasti infrastruktury, které vykazují stabilitu a vytváří silné peněžní toky, a do různých odvětví, včetně energetiky, dopravy a sociální infrastruktury. Více informací naleznete na www.borealis.ca nebo www.omers.com.