Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Profil společnosti

Zajišťujeme

 • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku,
 • vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky,
 • pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické produkty a služby.

Ve zkratce

 • Jsme držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice.
 • Poskytujeme dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku.
 • Ročně přepravujeme 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 25 % pro domácí spotřebu).
 • Provozujeme více než 3800 km plynovodů.
 • Provozujeme tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a téměř stovku předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav.
 • Jsme členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin asociace Marcogaz.
 • Zaměstnáváme více než 500 zaměstnanců.
 • Jsme společensky odpovědnou firmou.
 • Jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice.

Naše strategie

Naše vize: NET4GAS se stane vedoucím provozovatelem přepravní soustavy ve střední Evropě, spojujícím evropské trhy s plynem a nabízejícím moderní přepravní služby.

Naší misí je zajišťovat bezpečné a spolehlivé přepravní služby našim zákazníkům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, poskytovat dostatečné kapacity a garantovat nediskriminační a transparentní přístup.

S ohledem na cílový model evropského trhu s plynem zaměřujeme naši strategii na efektivní a na poptávku orientované řízení naší přepravní soustavy. Rozvíjíme naši přepravní soustavu v České republice s využitím nejmodernějších technologií a vytváříme nové přeshraniční propoje, které jsou základem pro další spojování trhu a jeho konečnou integraci. Provozujeme naši přepravní soustavu efektivně a ekologicky. Plynárenskou infrastrukturu monetizujeme řadou našich zákaznicky orientovaných kapacitních produktů, které přispívají k úsilí o vytvoření konkurenceschopného trhu s plynem. Formujeme naši budoucnost proaktivní rolí v rámci evropských struktur, a podílíme se tak na vytváření cílového modelu evropského trhu s plynem. Naším cílem je bezpečná a spolehlivá přeprava zemního plynu. Pro náš vysoce kvalifikovaný tým zaměstnanců je proto prioritou každodenní provozní a obchodní dokonalost.

Jsme si plně vědomi naší společenské odpovědnosti a striktně dodržujeme politiku ochrany životního prostředí se závazkem vůči příštím generacím.

Propojujeme trhy

 • dlouhodobými vztahy s našimi partnery,
 • přeshraničními propoji,
 • kapacitními produkty (VP2VP),
 • naší proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem,
 • dalšími produkty a projekty pro integraci trhu a rozvoj spolupráce mezi evropskými provozovateli přepravních soustav.

Usilujeme o

 • zvýšení bezpečnosti dodávek plynu do České republiky a dalších evropských zemí,
 • zvýšení konkurence v oblasti dodávek plynu,
 • posílení strategické polohy České republiky v rámci evropských přepravních tras,
 • posílení diverzifikace strategických energetických zdrojů v Evropě,
 • rozšíření energetické diverzifikace České republiky,
 • zvýšení kapacity pro přepravu zemního plynu pro Českou republiku.