Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Profil společnosti

NET4GAS zajišťuje

 • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku,
 • vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky,
 • flexibilní přepravní soustavu orientovanou na poptávku a související obchodní a technické služby. 

NET4GAS ve zkratce

 • Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice.
 • Disponuje dostatečnými přepravními kapacitami pro domácí a zahraniční poptávku.
 • Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 15 % pro domácí spotřebu).
 • Provozuje více než 3800 km plynovodů.
 • Provozuje tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu.
 • Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz.
 • Zaměstnává více než 500 zaměstnanců.
 • Je společensky odpovědnou firmou. 

Naše strategie

Naše poslání

Naším posláním je zajišťovat ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby našim zákazníkům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a poskytovat dostatečné kapacity za každé relevantní situace v oblasti dodávek plynu, a to nediskriminujícím a transparentním způsobem.

Naše vize

NET4GAS jako významný středoevropský provozovatel přepravní soustavy bude hrát aktivní roli při propojování a integraci evropských trhů s plynem ve prospěch českých a ostatních evropských plynárenských zákazníků.

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci tvoří základní kámen a nejvýznamnější hodnotu naší společnosti. Společnou týmovou prací a silnou motivací k dosahování cílů se podílejí na neustálém rozvoji společnosti s jasným zaměřením na její tři strategické pilíře, tj. flexibilitu soustavy, provozní dokonalost a novou podobu trhu.

Zvyšování flexibility soustavy, a to prostřednictvím budování nových a optimalizace stávajících přeshraničních propojů a díky nabídce atraktivních kapacitních produktů zákazníkům, nám umožňuje rychle reagovat na měnící se vzorce toku plynu v Evropě a významně podporuje další integraci trhů.

Usilujeme o provozní dokonalost s cílem plnit očekávaní našich zákazníků a současně zvládat finanční a provozní výzvy vyplývající z rostoucí úrovně regulace a konkurence na energetických trzích.

Budeme se i nadále aktivně podílet na rozvoji nové struktury plynárenského trhu v Evropské unii s ohledem na vizi cílového modelu trhu (tzv. Gas Target Model), a přispívat tak ke vzniku fungujících trhů s plynem, zejména v regionu střední a středovýchodní Evropy, ve kterém působíme.

V naplňování naší vize a strategických cílů jsme významně podporováni našimi silnými a dlouhodobě orientovanými investory, kteří tak zastřešují strategii naší společnosti.

Jsme si zároveň plně vědomi naší společenské odpovědnosti a striktně dodržujeme politiku ochrany životního prostředí se závazkem vůči současným i budoucím generacím.

Náš vlastník

Společnost NET4GAS je plně vlastněna společností NET4GAS Holdings, s.r.o., která je v držení konsorcia společností Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50 %).  

Allianz Capital Partners (ACP) je alternativní investiční platforma skupiny Allianz, která spravuje  majetek ve výši cca. 9,4 miliard EUR. Strategie ACP se zaměřuje na identifikaci vhodných dlouhodobých investičních příležitostí do aktiv generujících dlouhodobé, stabilní peněžní toky chráněné před inflací, jako jsou investice do infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Allianz je největší pojišťovnou v Evropě a druhým největším světovým správcem majetku v hodnotě přesahující 1,8 biliónů EUR. Allianz obsluhuje více než 78 miliónů zákazníků ve zhruba 70 zemích a je třetí největší pojišťovnou v České republice s předepsaným hrubým pojistným ve výši 276 miliónů EUR v roce 2013.

Borealis Infrastructure je lídrem v oblasti přímého investování do infrastruktury s více než desetiletou investiční zkušeností. Se svými kancelářemi v Torontu, Londýně, New Yorku a Sydney je Borealis investiční větví jednoho z největších kanadských penzijních fondů Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) s  ratingem AAA, který spravuje čistá aktiva v hodnotě více než 65 miliard kanadských dolarů.  Borealis spravuje čistá aktiva pro OMERS (11,6 miliard kanadských dolarů) a třetí strany prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia aktiv v oblasti infrastruktury, které vykazují stabilitu a vytváří silné peněžní toky, a do různých odvětví, včetně energetiky, dopravy a sociální infrastruktury. Více informací naleznete na www.borealis.ca nebo www.omers.com.