Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Přepravní soustava

  • Legenda
  • hraniční předávací stanice
  • kompresní stanice
  • hraniční předávací stanice mimo území ČR
  • kompresní stanice mimo území ČR
  • tranzitní plynovod
  • vnitrostátní plynovod

Společnost NET4GAS provozuje plynovody pro tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce více než 3 800 km se jmenovitými průměry od DN 80 do DN 1400 a se jmenovitými tlaky od 4 do 8,4 MPa.
Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován na kompresních stanicích (KS). Na severní větvi to jsou KS Kralice a KS Kouřim, na jižní větvi jde o KS Břeclav a KS Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon KS je 243 MW.

Jednotlivé větve soustavy jsou vzájemně propojeny v klíčových rozdělovacích uzlech Malešovice, Hospozín, Přimda a Rozvadov. Místem propojení linií jsou kromě KS také trasové uzávěry.

Zemní plyn je na vstupu a výstupu z ČR přejímán a předáván, tzn. objemově a kvalitativně měřen na hraničních předávacích stanicích, mezi ČR a Slovenskem v Lanžhotě, mezi ČR a Německem na Hoře Svaté Kateřiny – Sayda, na Hoře Svaté Kateřiny - Olbernhau, na Waidhausu a na Brandově (ze systému OPAL při běžném provozu vstup do ČR a do systému STEGAL výstup z ČR). Mezi ČR a Polskem je plyn měřen na HPS Cieszyn.

Severní větev Jižní větev
Kompresní stanice Kralice Kouřim Břeclav Veselí n/L
Počet turbosoustrojí 5x 6 MW 5x 6 MW 9 x 6 MW 9 x 6 MW
2x 13 MW 2x 13 MW 1x 23 MW
Instalovaný výkon na KS 56 MW 56 MW 77 MW 54 MW
Celkový instalovaný výkon pro přepravu 243 MW

Z přepravní soustavy je zemní plyn dále předáván přes 94 předávacích stanic do distribučních soustav, zařízení přímo připojených zákazníků a do zásobníků plynu. Na všech předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství plynu. Kvalita plynu je měřena na 23 uzlových místech soustavy.

Detailní informace k přepravní soustavě NET4GAS naleznete v Desetiletém plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR v sekci Rozvojové plány.